El més atractiu de muntar un negoci és prendre decisions pròpies

Full length of a relaxed casual young businessman sitting with legs on desk at office

Deixar de treballar per compte d’altri per a introduir-se al món empresarial s’ha convertit en una tendència predominant a Espanya. De fet, segons l’estudi d’ATA, Associació de Treballadors Autònoms, un de cada tres nous autònoms a Europa és espanyol. Però són molts els professionals espanyols que sempre han tingut en ment emprendre. Segons un estudi realitzat per Spaces, la nova oferta internacional d’espais de treball que promou una comunitat dinàmica per a emprenedors i empreses, el 42,4% dels emprenedors espanyols sempre ha tingut com a objectiu crear el seu propi negoci.

Però no tots els emprenedors han tingut sempre en ment muntar un negoci, sinó que ha estat el destí o la seva situació personal el que els ha portat a plantejar-s’ho. Segons dades de Spaces, el 32,6% dels espanyols que han pensat en emprendre, ho ha fet arran de la crisi que hem viscut en els darrers anys, ja sigui com a sortida a la desocupació o en veure una finestra d’oportunitat. Per la seva banda, el 14,5% dels emprenedors espanyols van començar a pensar en emprendre quan van tenir una idea de negoci que van veure amb possibilitats d’èxit.

I encara que una gran majoria d’espanyols estaria disposada a embarcar-se en l’aventura de l’emprenedoria -4 de cada 5 espanyols ha pensat alguna vegada en fundar la seva pròpia empresa- el 40,7% no s’ha decidit a fer-ho perquè li sembla massa complicat dur-ho a terme, i només el 11,4% ha estat capaç de fer el seu somni realitat i ha creat una empresa, segons indiquen les dades de Spaces.

L’estudi, realitzat entre més de 1.000 persones de tota la geografia espanyola, destaca les principals raons per les quals els professionals volen emprendre un negoci. El motiu principal és el fet de poder prendre les seves pròpies decisions, segons assegura un 42,4% dels enquestats. A aquesta opció li segueixen la possibilitat de poder donar curs a la seva imaginació (16%) i l’oportunitat de guanyar més diners (15,7%).

“El teixit industrial emprenedor és molt important a casa nostra. De fet, en els últims anys hem pogut veure un veritable boom de startups i emprenedors”, assenyala Philippe Jiménez, Country Manager de Spaces a Espanya, que afegeix: “La veritat és que tota persona que tingui una bona idea i que trobi una bona oportunitat de negoci pot llançar el seu projecte professional. El més important és que desenvolupin el seu negoci en espais totalment equipats i que tinguin l’oportunitat de relacionar-se amb altres professionals”.