El mediador de la CASS

El Raonador del Ciutadà, fa uns dies, va alertar a la Caixa Andorrana de Seguretat Social del nombre important de queixes referents al dèficit d’atenció al públic que havien rebut alguns cotitzants a l’hora de fer els seus tràmits.

La reacció de la CASS va ésser quasi bé immediata –cosa que s’agraeix- convocant una roda de premsa en la que el President va aportar una sèrie de dades amb les quals es va poder avaluar el percentatge de queixes “versus” el nombre de tràmits emesos per la Entitat. Més enllà d’aquestes dades, es va voler donar a conèixer el compromís, també per part de la direcció, a donar solució ja sigui amb més formació al personal i/o la incorporació d’un anomenat “mediador”, una persona dedicada a atendre les possibles queixes dels usuaris de la parapública.

La meva petita experiència al Consell d’Administració em fa tenir molt clar el paper actiu que poden tenir els administradors, sobre tot aquells que es presenten a les eleccions, per treballar en cadascun dels corresponents col·lectius (assalariats, jubilats o patronal) i, bona prova d’aquesta implicació la tenim amb la feina feta, aquests últims anys, pel representant dels pensionistes, el Sr. Lluís Sàmper.

Amb tot això el que vull dir –sense ànims de crear cap tipus de malestar- és que crec que fora bo què, almenys els administradors dels assalariats (col·lectiu més nombrós i amb dos representants al Consell d’Administració) no només assistissin a les reunions mensuals sinó que també s’impliquessin d’una forma més activa en la detecció d’aquestes queixes, apropant-se més al públic, per poder donar una solució immediata i  posar damunt la taula del Consell, propostes  de millora en la gestió diària de la CASS; en definitiva, fer de “mediadors” interns.

Sé que la vocació de servei no està entesa per tothom igual, motiu pel qual ja he expressat més amunt que no voldria que les meves paraules molestessin als actuals membres del Consell d’Administració. El que tinc clar és que si jo seguís sent administrador, continuaria oferint-me a rebre les persones que tinguessin qualsevol dificultat amb la Seguretat Social, per assessorar-los i orientar-los. Informaria a la resta de companys del Consell i la Direcció, de la feina feta i també n’informaria als mitjans de comunicació per tal de difondre’n públicament els resultats, col·laborant a que la ciutadania pogués donar valor a la tasca dels seus representants.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.