El joc en els nens d’1 a 3 anys

Si quan el vostre fill era un nadó el vèieu com un petit científic utilitzant els seus cinc sentits i descobrint el món que l’envoltava, quan ja té entre 1 i 3 anys és un gran enginyer i intenta entendre com funcionen els objectes. En aquesta edat és més conscient de la funció dels objectes: ja sap apilar peces, “parlar” per telèfon, jugar amb ninos, etc. També comença a diferenciar millor els colors i les formes. Entre els 2 i 3 anys d’edat, la majoria dels nens poden jugar amb una pilota, dibuixar gargots, fer trencaclosques senzills i muntar en tricicle.

Aquestes són alguns joguines aptes per a aquesta franja d’edat:

• Pilotes: les activitats que es fan amb una pilota estimulen les aptituds motores, la coordinació entre la vista i les mans, i la destresa.

• Joguines per separar per formes: els trencaclosques o blocs que encaixen uns amb altres i els recipients amb forats per on es fiquen blocs de diferents mides ajuden a desenvolupar la coordinació entre la vista i les mans.

• Joguines mecàniques: les joguines que s’obren automàticament o que tenen botons o palanques ajuden a millorar les aptituds motores i la solució de problemes.

• Joguines per a jocs de rols: les cuines o els equips de metge permeten imitar el que veuen en els adults. Les nines i peluixos permeten pretendre ser una altra persona o objecte i els ajuden en el seu desenvolupament social i emocional.