El Grup socialdemòcrata proposa que s’inclogui la beca salari en la llei d’ajuts a l’estudi

giliLa consellera general del Grup parlamentari socialdemòcrata, Rosa Gili, ha presentat nou esmenes al projecte de llei d’ajuts a l’estudi. Entres les esmenes presentades destaca la que preveu la inclusió de “la beca salari” ja que “no considerem que sigui el moment de suprimir aquesta beca vista la situació de crisi actual”

El Grup socialdemòcrata defensa que es mantingui la “beca salari” en el redactat del projecte de llei d’ajuts a l’estudi presentat pel Govern. La “beca salari” –que sí que estava inclosa en la llei d’ajuts a l’estudi del 2002-és un ajut econòmic d’un import màxim equivalent al salari mínim oficial anual. Aquesta beca té un caràcter extraordinari i només s’atorga a estudiants el possible sou dels quals sigui imprescindible per al manteniment de la seva família. Per a l’obtenció d’aquest ajut s’haurà d’acreditar la necessitat ineludible de l’aportació salarial de l’estudiant, que caldrà corroborar amb un informe del ministeri competent en matèria de benestar social. Igualment, en aquest informe s’haurà de proposar l’import de la beca, que es determinarà en funció del resultat de l’avaluació de les necessitats familiars.

Malgrat la memòria justificativa del projecte de llei en justifica l’eliminació considerant la competència del ministeri encarregat de la salut i el benestar, “la nova cartera de serveis socials i sociosanitaris no contempla aquesta ajuda”. A més, els socialdemòcrates assenyalen que “vista la situació de crisi actual, no considerem que sigui el moment de suprimir aquesta ajuda”.

D’altra banda, els socialdemòcrates també inclouen un canvi per tal de què els estudiants puguin accedir a una beca encara que escullin el seu centre d’estudis a l’estranger independentment que la formació ja existeixi a Andorra.

En relació als criteris per a l’obtenció d’una beca previstos a l’article 17 del projecte de llei, Gili defensa l’eliminació de la consideració de “parella de forma estable durant un període superior a un any” per accedir a les ajudes. S’ha de tenir en compte que les persones que estan en aquesta situació no poden accedir a cap tipus de drets socials. En conseqüència, “considerem fora de lloc que aquest col·lectiu hagi de tenir les obligacions que se li volen atribuir en aquest text”. A més, el Grup socialdemòcrata també defensa que els estalvis dels sol·licitants no siguin considerats com a condició per a atorgar una ajuda perquè “incloure aquest punt comporta una penalització injusta al petit estalviador”.

Finalment, la resta d’esmenes presentades aporten una major claredat a l’articulat del projecte de llei suprimint així confusions en el redactat original.