El grup mixt proposa eliminar del pressupost 1 MEUR destinat a una infraestructura turística ‘indefinida’

barcia-bartumeuEl grup parlamentari mixt ha presentat una esmena a la totalitat i sis esmenes parcials al projecte de pressupost per a l’exercici 2014. Entre elles, destaca l’esmena encaminada a eliminar la partida d’un milió d’euros destinada a crear una nova infraestructura per incrementar l’atractiu turístic del Principat. El grup mixt considera que ‘és una burla al Consell General proposar l’aprovació d’una dotació d’un milió d’euros per un projecte indeterminat, genèric i per tant indefinit’.

El grup mixt també vol suprimir del pressupost la partida de 275.000 euros d’adquisició d’accions del sector públic dins del projecte de l’Oficina del Joc, ja que asseguren que no s’especifica com, de quina manera i en virtut de quin ‘muntatge jurídic’ es podrien adquirir accions d’un Consell Regulador Andorrà del Joc.

D’altra banda, proposen reduir les remuneracions del personal del Ministeri d’Educació i Joventut en 47.000 euros, ja que es tracta d’un import destinat a una secretaria d’Estat d’Ensenyament Superior i Recerca ‘que no existeix en l’organigrama actual del Govern’. També en matèria de personal, demanen que se suprimeixi un total de gairebé 60.000 euros del personal de relació especial de la Missió Permanent a l’OSCE perquè el grup mixt considera que no es necessita aquesta nova contractació. A més, també proposen reduir la partida de dietes del pressupost de la CASS en 3.300 euros, per guardar coherència amb l’esforç que estan fent la resta de parapúbliques.

Finalment, en matèria d’atenció social, el grup mixt vol destinar 400.000 euros a l’atenció integral a les víctimes de violència de gènere. L’import es vol extreure del concepte de famílies, que es reduiria fins a 1,5 milions d’euros, mantenint així la mateixa dotació global del projecte d’atenció social en 4 milions d’euros.