El grup Demòcrata es reuneix amb els sindicats per abordar el Projecte de llei de la Funció Pública

El Grup Parlamentari de Demòcrata s’ha compromès a revisar amb el Govern la possible introducció d’elements que permetin esvair els dubtes sobre la implementació del nou model d’avaluació que preveu el Projecte de llei de la Funció Pública i que té una repercussió directa en els nous complements de carrera professional i productivitat.

Durant la reunió que els consellers demòcrates han mantingut aquest migdia amb els representants sindicals per tal d’abordar les esmenes que el grup parlamentari podria introduir al debat del Projecte de llei, els sindicats han fet palesa la seva desconfiança en el fet que no es desenvolupin amb celeritat els reglaments necessaris per donar-li compliment, tal com ha passat amb la llei vigent.

El Grup Parlamentari Demòcrata es reafirma en la voluntat expressada anteriorment pel Govern en el sentit de no posar en marxa els nous criteris fins que estiguin aprovats els reglaments corresponents. Tanmateix, el Grup Parlamentari ha convidat els sindicats a treballar en el desplegament d’aquests reglaments a les taules de treball que es constitueixin amb aquesta finalitat.

Per al Grup Parlamentari Demòcrata, el balanç de la reunió és satisfactori en tant que ha permès establir un diàleg directe i sincer per debatre aquells aspectes del Projecte de llei que no satisfan els sindicats i estan convençuts que permetrà avançar en la millora del text. L’objectiu és recollir aquells avenços registrats durant el procés negociador amb el Govern, respectant el model d’administració pública que vol desenvolupar llei.