El Green New Deal

Els grans canvis de paradigma de la història han sorgit per la combinació de tres grans components: 1.- noves formes de comunicació per unir grans col·lectius, 2.- noves formes de mobilitat per fer això possible i 3.- noves fonts d’energia que alimentessin l’anterior. Quan canvien alhora aquests tres elements, canvia tot: l’hàbitat, el sistema econòmic, l’estructura i organització social i les infraestructures.

Segons el sociòleg Jeremy Rifkin el món ha d’apostar massivament per les energies renovables i gestionar-les amb eines digitals, el que les farà més accessibles, eficients i distribuïdes. Els edificis i els habitatges generaran la seva pròpia energia neta, que els ciutadans intercanviaran a través de xarxes intel·ligents de distribució. Per arribar a això caldrà comptar amb una espècie de Pla Marshall, un gran programa d’inversions que estimularà a la vegada l’ocupació.

Tot va començar l’any 2008, quan nou persones es van reunir al Regne Unit per crear el Green New Deal Group. El grup era eclèctic i estava format per individus de camps molt diversos, entre ells experts en energia, finances, periodisme i ciències mediambientals, el tipus de col·lectiu interdisciplinari necessari per repensar el paradigma econòmic en un món que ha de fer front al canvi climàtic.

L’economia del compartir esdevindrà el nou sistema, que ha de substituir l’actual sistema capitalista, que a partir de l’any 2028, haurà de suportar la gran bombolla de les energies fòssils, econòmicament no rendibles, que generarà pèrdues de bilions de dòlars.

TOTES LES NOTÍCIES