El GRECO conclou que el compliment de les recomanacions per part d’Andorra és “globalment insatisfactori”

Els edificis del Consell General i del Govern
Els edificis del Consell General i del Govern. Foto: Fòrum.ad

El Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d’Europa conclou que el grau de compliment de les recomanacions realitzades en el marc del quart cicle d’avaluació és “globalment insatisfactori”.

Aquest cicle d’avaluació fa referència al a prevenció de la corrupció dels parlamentaris, dels batlles i dels fiscals. Concretament, a 31 de desembre del 2020, el Principat només havia aplicat plenament 3 de les 13 recomanacions emeses pel GRECO. Quant a la resta, n’havia aplicat tres de forma parcial i set no estaven implementades. En termes generals, Andorra és el segon país amb el percentatge més elevat de recomanacions no implementades, per darrere de Mònaco.

Per això el GRECO decideix, en aplicació de l’article 32, relatiu als membres que no respecten les recomanacions que conté l’Informe d’avaluació mútua, “invita el cap de la delegació d’Andorra a sotmetre, de seguida que sigui possible, un informe sobre els progressos fets en l’aplicació de les recomanacions pendents (és a dir, totes les recomanacions i-viii, x i xiii), com a molt tard, abans del 31 de març del 2021”.

A través d’un comunicat, des del GRECO s’informa que a finals del 2020 els estats membres havien implementat completament gairebé un 40% de les seves recomanacions en aquesta quarta ronda d’avaluació, i les quines tenien un menor compliment eren les emeses sobre els parlamentaris, amb tan sols un 30%. Des del GRECO es demana als estats que segueixen les directrius per prevenir els riscos de corrupció en un context de pandèmia. De fet, expliquen que les mesures d’emergència que s’han hagut de posar en marxa impliquen una major concentració de poders i una vulneració dels drets fonamentals, les quals són mesures que poden anar de la mà amb la corrupció.

 

Recomanacions incomplertes

Entre les recomanacions incomplertes hi ha la introducció d’un procés de consulta pública en el marc del treball legislatiu o l’adopció d’un codi de conducta per part dels membres del Consell General. Tampoc s’ha aplicat  la recomanació d’introduir l’obligació d’indicar tot conflicte entre els interessos privats específics d’un conseller general i el tema examinat en un procediment parlamentari, “independentment del fet de saber si un conflicte així també podria ser identificat en el marc d’un sistema de declaració pública dels interessos i les activitats”. En aquest sentit, tampoc s’ha introduït un sistema de declaració pública del patrimoni i dels interessos dels consellers generals, amb dades quantitatives i que prevegi la inclusió d’informacions sobre els familiars dependents. I tampoc s’han adoptat mesures per garantir el control i una aplicació apropiats de futures obligacions de declaració i de les normes de comportament dels parlamentaris.

Pel que fa a la prevenció de la corrupció dels batlles, el GRECO recomana modificar la composició del Consell Superior de la Justícia per assegurar una “representació adequada, escollida pels seus parells, i formada per batlles, magistrats i fiscals”. També recomana preveure el nomenament de batlles i magistrats per mandats de durada indefinida. Recomanacions que el GRECO considera que no s’han aplicat a Andorra. En relació als batlles, el GRECO “agraeix” la revisió del sistema de responsabilitat disciplinària i l’increment dels terminis de prescripció de les infraccions disciplinàries. També valora positivament que es continuïn oferint formacions sobre l’ètica i la integritat als batlles i magistrats.

Sobre la prevenció de la corrupció dels fiscals, El GRECO “fa notar que s’ha progressat” i “constata satisfactòriament” que les decisions d’inhibir un fiscal adjunt s’hagin de fer de manera justificada per escrit. L’organisme internacional també assenyala positivament el “nou sistema de responsabilitat disciplinària dels fiscals, incrementant els terminis de prescripció de les infraccions. De tota manera, recomana adoptar un sistema sostenible d’assessorament confidencial sobre qüestions ètiques.

 

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES