hinojosaEl director general del departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, ha comparegut aquest dijous en roda de premsa per fer un balanç del període tributari al tancament del passat mes de juliol. El nombre de declaracions presentades fins el 31 de juliol del 2014 ha estat de 13.550, mentre que l’estimació era que es presentessin 13.768 declaracions. D’aquesta manera, el grau d’acompliment mig ha estat del 98,5%.

Hinojosa ha assenyalat que de les 38.500 declaracions que el departament de Tributs i Fronteres rep anualment, fins el 40% es concentra al mes de juliol, mentre que la resta d’obligacions declaratives s’aglutinen durant els mesos de gener (20%) i setembre (20%), i el 20% restant es presenta durant la resta de l’any.

En relació al grau d’acompliment mig del 98,5%, destaquen dos aspectes. D’una banda, la consolidació dels nivells de presentació de les declaracions de l’IS i de l’IAE, que l’any passat es va situar en un 98% i en un 115%, respectivament. En aquest sentit, ha explicat que tot i que sembli que el nivell d’acompliment de l’IAE ha baixat en relació al del juliol del 2013 (del 115% al 97,25%), les previsions de declaracions s’havien ajustat enguany a l’alça fruit de les dades tractades durant l’any.

D’altra banda, el segon dels factors en què Hinojosa ha posat l’èmfasi ha estat l’evolució positiva de les dades d’acompliment de l’IGI, que han passat del 79,6% el juliol del 2013 fins el 91,6% al mes de gener del 2014, arribant al 98,9% aquest passat mes de juliol.

En aquest període tributari s’ha aconseguit que la presentació de les declaracions no es concentri tant en els darrers dies de juliol, un fet que Hinojosa ha atribuït a diverses accions com el compromís de no facturar les declaracions fins el 31 de juliol (possibilitat a la qual s’han acollit un miler de declaracions), així com les campanyes realitzades per evitar les cues dels darrers dies i l’experiència acumulada pels declarants.

Altres factors que han permès una millor atenció als contribuents han estat la incentivació de l’eina web del departament de Tributs i Fronteres (www.impostos.ad), millorant les funcionalitats i signant nombrosos contractes d’accés amb els usuaris més habituals. D’aquesta manera, a dia d’avui el 60% de les declaracions d’IGI i el 40% de les dels impostos directes ja es presenten telemàticament (més de 6.000 declaracions en total).

D’altra banda, aquest any s’ha inaugurat un canal declaratiu especial pels grans declarants (normalment gestors professionals), que ha fet que tot aquell que portava més de 10 declaracions les pogués dipositar per al seu tractament fora de les hores d’atenció al públic i procedir posteriorment a la recollida del rebut, de manera que s’han tret més de 1.000 declaracions de la cua de l’oficina de declarants per compte propi.

Amb totes aquestes mesures, l’atenció al contribuent s’ha pogut fer per primer any de manera “totalment satisfactòria”, segons ha afirmat Hinojosa, “dedicant a cada un dels 2.500 ciutadans atesos el temps que ha estat necessari”. El temps mig d’espera durant el juliol del 2014 ha estat de 2 minuts i el temps màxim d’espera ha estat de 14 minuts, mentre que l’any anterior el temps mig d’espera va ser de 15 minuts i el màxim de 45.

Pel que fa als imports liquidats, en el cas de l’IGI s’esperaven 11.191.000 euros, mentre que finalment s’han liquidat 11.443.000, de manera que s’han superat els objectius d’un 2%. En el cas de l’IS i l’IAE s’esperava un import liquidat de 16.522.457 euros i finalment se n’han liquidat 20.793.515 euros, superant d’un 25% la previsió d’ingressos com a conseqüència de dos factors: l’augment de la base de tributació dels empresaris i el descens en l’import global de les deduccions en comparació amb les que es van aplicar en la declaració del 2013 (respecte l’exercici 2012).

Finalment, els ingressos nets de l’IS han estat així de 18.875.376 euros, mentre que els ingressos nets de l’IAE han estat de 1.918.139 euros. Aquestes xifres deriven del fet que s’han presentat 688 declaracions amb quota diferencial negativa, per un total de 1.716.289 euros, els quals el departament de Tributs i Fronteres procedirà a retornar d’ofici a cada obligat tributari en el termini màxim de tres mesos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada