El Govern vol digitalitzar i indexar la documentació de l’Arxiu i la Biblioteca Nacional d’Andorra

Nova seu de la Biblioteca Nacional
Nova seu de la Biblioteca Nacional (SFG)

El Consell de Ministre ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la licitació per a la digitalització i indexació de documentació de l’Arxiu Nacional d’Andorra i la Biblioteca Nacional d’Andorra. El concurs, de caràcter nacional i de modalitat ordinària, té com a objectiu la continuació del programa de digitalització del patrimoni documental i bibliogràfic del país, per a la preservació, consulta i difusió. Amb la voluntat de perseguir la major eficiència possible la licitació dels dos lots s’ha fet de forma conjunta.

La licitació pretén digitalitzar 2.421 documents textuals de Batllia Episcopal, 23 bobines de microfilm de 35mm de documents d’Andorra a l’Arxiu Històric Nacional d’Espanya i 19.500 cares documentals de les revistes Andorra 7 i Informacions del fons hemerogràfic de l’Arxiu Nacional.

Els treballs de digitalització dels documents es desenvoluparan en les dependències de l’Arxiu Nacional, amb l’excepció dels microfilms que podran ser traslladats temporalment als locals de l’adjudicatari. En aquest cas, l’adjudicatari s’encarregarà del transport i la seguretat del material durant el trasllat que haurà de ser de punt a punt.

Els interessants en presentar-se al concurs tenen temps per fer-ho fins el proper 11 de novembre d’enguany.

TOTES LES NOTÍCIES