El Govern tanca el 2015 amb un dèficit de caixa de 13,2 milions d’euros

El Govern ha tancat els comptes de l’exercici del 2015 amb un superàvit de gestió de 4,2 milions d’euros que, un cop sumades les despeses financeres, ha donat un dèficit de caixa de 13,2 milions d’euros. El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha explicat que s’han liquidat 9,5 milions d’euros menys dels pressupostats, però que per contra, també s’ha pogut reduir la despesa corrent, que ha passat de 295 a 282 milions d’euros. En relació amb el 2014, pel que fa als ingressos, les reduccions s’han concentrat en l’Impost de Societats, que passa de 37,3 a 30,5 milions d’euros, majoritàriament per la compensació de l’increment de les plusvàlues immobiliàries del 2014; i en l’IGI, que es redueix en 4 milions, a causa de l’impacte que la crisi BPA ha tingut en l’IGI bancari. En canvi, pugen els ingressos per la introducció del nou impost de l’IRPF i també en concepte d’Impost sobre la Renda dels No Residents, mentre que els ingressos per impostos especials i provinents de la taxa del tabac es mantenen estables. En l’apartat de despeses, l’augment més gran es troba en les transferències corrents, que pugen un 14,7% a causa de l’augment del dèficit de la CASS generat per la reducció de la cotització en la branca general.

El Govern ha tancat la liquidació pressupostària del 2015 amb uns ingressos de 390,7 milions d’euros i unes despeses de 404 milions d’euros. El resultat de gestió és de 4,2 milions d’euros de superàvit, el resultat de caixa és d’un dèficit de 13,2 milions d’euros i, incloent la variació d’actius i passius financers, el resultat pressupostari dóna un dèficit de 16,6 milions d’euros. El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha indicat que, tot i assolir un superàvit de gestió més modest que l’any anterior, es continua amb la línia traçada d’equilibrar els pressupostos.

15 milions d’euros en concepte d’IRPF

Pel que fa als ingressos, que augmenten un 5% respecte al 2014, els directes han augmentat un 12,6% i els indirectes s’han reduït un 0,74%. Un dels punts significatius és l’augment del 131,6% dels ingressos patrimonials, principalment per la decisió de repartir els beneficis d’Andorra Telecom en forma de dividends, una partida que ascendeix a 12 milions d’euros. En el cas dels impostos directes, l’augment ve motivat pel fet de dur a terme la primera recaptació de l’IRPF, que ascendeix a 15 milions d’euros i l’augment en la recaptació de l’IRNR, que passa de 13,6 a 15,5 milions d’euros.

En canvi, l’Impost de Societats ha experimentat una disminució del 18,2%, que Cinca atribueix a la compensació que s’ha fet arran de l’increment de les plusvàlues immobiliàries experimentat el 2014,  fruit d’una sola operació. Però el ministre també ha admès que, deixant de banda aquesta operació, s’observa una lleugera tendència a la baixa d’aquest impost, i que s’analitzarà si es deu a un augment de les deduccions o a una reducció de la base tributària. En canvi, l’Impost d’Activitats Econòmiques ha augmentat un 31%.

En el cas dels impostos indirectes s’ha produït una davallada de gairebé 4 milions d’euros, que Cinca ha atribuït a l’afer BPA i a la incidència que ha tingut en l’IGI bancari. No obstant, el ministre ha indicat que és molt difícil xifrar l’impacte total que ha tingut aquesta crisi en els pressupostos de l’Estat. D’altra banda, el tancament de comptes mostra com la recaptació per impostos especials i per la taxa al consum (que grava el tabac) s’ha mantingut estable.

Augment de transferències corrents del 14,7%

Pel que fa a les despeses, les corrents augmenten un 6,7%, les de capital un 8,6% i les despeses financeres s’han reduït un 18% gràcies als tipus d’interès favorables. En la primera partida, cal destacar que les despeses de personal, malgrat continuar amb la contenció, s’han incrementat un 3,8% pel fet d’aplicar la nova Llei de complements de jubilació dels funcionaris.

Les transferències corrents han augmentat un 14,7% a causa de l’increment de la transferència a la CASS, ja que s’han destinat 15,5 milions d’euros per fer front al dèficit de la branca general, després de reduir els dos punts de cotització. En aquest punt, Jordi Cinca ha assenyalat que es tracta d’una mesura transitòria, que s’ha revertit amb l’augment de les cotitzacions que ha entrat en vigor aquest mes d’abril. Sobre aquesta decisió, Cinca ha reconegut que hagués preferit que haguessin passat 2 o 3 anys més abans d’optar per l’increment de la cotització.

Finalment, per tancar el capítol de despeses, les inversions han augmentat un 14,2% situant-se en els 45,9 milions d’euros, una xifra que Cinca vol incrementar en els propers exercicis per situar-la en els 50 milions. 

Text i foto: ANA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.