El Govern sanciona amb 541.986 euros el retard en la construcció de la rotonda a la CG3 a la sortida d’Escaldes-Engordany

rotonda escaldesEl Govern ha incoat un expedient sancionador pel retard en el termini d’execució dels treballs de construcció d’una rotonda a la CG3 a la sortida d’Escaldes-Engordany. Concretament, la sanció a l’empresa adjudicatària de les obres, Cevalls SA, serà de 541.986 euros.

L’adjudicació d’aquestes obres va tenir lloc el 20 de maig del 2009 per un import de 3.554.010 euros i un termini d’execució de 20 mesos.

Després que aquesta construcció sofrís diversos retards, alguns imputables al contractista, els informes de la direcció facultativa han acabat justificant una ampliació de termini fins el dia 31 d’agost del 2013 degut a les diverses modificacions que ha sofert el projecte durant l’execució de les obres.

És a dir, fins el 31 d’agost del 2013 el retard pot atribuir-se a causes no imputables al contractista, però a partir d’aquí i fins el final d’obra, el retard és imputable al mateix.

Així, el càlcul entre l’1 de setembre del 2013 i el 31 d’octubre del 2014, és a dir 61 setmanes de retard, suposa, d’acord amb el contracta d’obra, la sanció de 541.986 euros. Aquest import serà descomptat de les últimes certificacions de l’obra retingudes pel Govern.

En qualsevol cas, el Govern ressalta l’alta qualitat dels treballs efectuats i la dificultat tècnica de l’obra.