El Govern resol una subhasta en l’emissió de deute públic

El Govern ha aprovat una subhasta d’emissió de deute públic a llarg termini en la modalitat de bons per un import de 125 milions d’euros.

La suma del valor nominal corresponent al conjunt de sol·licituds presentades ha estat de més del doble de l’import nominal de l’emissió: en total, la quantitat sol·licitada ha estat de 293.664.000 euros, més del 200% dels 125 milions d’euros subhastats.

El nombre de títols emesos és de 125.000, a un preu de mil euros cadascun; la categoria de l’instrument és un bo de cupó zero; el venciment del deute és a 24 mesos, i el rendiment de l’amortització és de 0,85%/any.

TOTES LES NOTÍCIES