El Govern renova l’històric acord amb Météo France

El  Govern ha renovat aquest dijous el conveni amb Météo France per donar continuïtat al suport tècnic que dona aquest organisme en la tasca que porta a terme el Servei Meteorològic d’Andorra, ampliant les prestacions per millorar les dades sobre climatologia i per disposar d’una validació en termes de qualitat de les dades que es recullen a Andorra. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha destacat que el conveni, vigent des del 1980, és una de les col·laboracions més antigues que manté Andorra a nivell internacional. Paral·lelament, des d’Andorra s’ha iniciat un projecte de renovació dels sistemes de recollida i gestió de dades per tal d’actualitzar-los i equiparar-los amb la infraestructura que utilitza Météo France i l’Organització Mundial de Meteorologia. Es tracta d’un pla a tres anys que té un cost de 285.000 euros. Tot plegat ha de servir per millorar les dades que ofereix el Servei Meteorològic d’Andorra, fer un millor seguiment de l’impacte que té el canvi climàtic al país, i complir amb les obligacions contretes amb la signatura del conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el director general de Météo France, Jean-Marc Lacave, han signat aquest dijous la renovació del conveni entre els dos organismes per donar continuïtat i millorar una col·laboració que es remunta a l’any 1980. El nou conveni, que suposa un cost pel Govern d’uns 3.000 euros anuals, permetrà fer front a noves necessitats d’Andorra en matèria de canvi climàtic i a disposar de previsions meteorològiques més acurades i fiables, pensant sobretot en els esdeveniments esportius que s’organitzen i per millorar la tasca de Protecció Civil.

L’acord també permetrà millorar l’intercanvi de dades i que Météo France pugui revisar les dades meteorològiques que es recullen a Andorra des del punt de vista de la qualitat. Així mateix, tal com ha destacat Calvó, permetrà disposar de més eines per fer el seguiment de l’impacte que està tenint el canvi climàtic i per poder complir amb les obligacions contretes amb la signatura del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.

Lacave ha destacat l’estreta col·laboració que han tingut amb Andorra des de fa gairebé 40 anys, així com el dinamisme i l’interès que mostren els professionals andorrans per implementar noves eines i millorar el Servei de Meteorologia. També ha remarcat que Météo France és un dels tres serveis meteorològics més importants d’Europa.

En paral·lel a la renovació del conveni, el cap de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, ha donat a conèixer el projecte d’actualització dels sistemes de recollida i de gestió de dades meteorològiques que s’ha iniciat aquest any, per tal de disposar de dades que es puguin comparar amb la resta del món i perquè el seu tractament tingui continuïtat amb les dades històriques de què es disposen. Es tracta d’un pla a tres anys vista, amb un pressupost de 285.000 euros i que compta amb l’ajuda tècnica de Météo France Internacional, filial de Météo France.

Entre les mesures que ja s’han portat a terme hi ha la instal·lació d’una nova estació meteorològica a Soldeu i el traspàs de les dades des d’un servidor extern a un de propi. El proper pas serà la renovació de l’estació del Roc de Sant Pere així com de dues estacions més, per tal que operin amb sistemes d’última generació que permetin l’intercanvi de dades amb Météo France, i que siguin també compatibles amb els sistemes usats per l’Organització Mundial de la Meteorologia.

ANA

TOTES LES NOTÍCIES