El Govern publica el text refós de l’IGI

El Govern ha acordat la publicació del text refós de la llei de l’Impost General Indirecte (IGI). La darrera modificació de la Llei, aprovada el passat 21 de juny, ja encomanava al Govern la publicació al BOPA del decret legislatiu amb el text refós de l’articulat.

El ministre de Finances també ha informat la resta del gabinet de l’ordre ministerial relativa als formularis per realitzar les obligacions tributàries de l’impost general indirecte. Els formularis s’han modificat arran dels darrers canvis legislatius i reglamentaris.

TOTES LES NOTÍCIES