El Govern presentarà al Consell la proposició de modificació de la Llei de finances comunals

El consell de ministres ha aprovat en la sessió d’aquest dimecres el projecte de llei de modificació de la Llei de les finances comunals. L’objectiu del projecte de llei és la flexibilització del termini de prescripció perquè els comuns puguin disposar de temps suficient per cobrar els deutes dels ciutadans, mentre no hi hagi una normativa que possibiliti l’execució dels actes administratius per part de la mateixa administració.

Si el Consell aprova els canvis proposats pel Govern, el comptador es posarà a zero quan l’administració exigeixi el pagament de forma fefaent al deutor. Aquesta mesura s’alinea amb les propostes presentades pels cònsols a través de les proposicions de llei de modificació de la Llei de bases de l’ordenament tributari i de les finances públiques.

El Govern ha aprofitat la revisió de la llei per introduir canvis adaptats a les necessitats i exigències actuals dels comuns.

El projecte de llei atorga la possibilitat als comuns d’establir bonificacions en l’impost sobre activitats comercials, empresarials i professionals. Permet establir fins al 100 per cent de reducció de la quota tributària comunal per al primer any d’activitat d’una empresa i una reducció fins al 50 per cent per al segon any d’activitat, una mesura destinada a afavorir la creació de nous negocis i incrementar l’activitat econòmica.

Igualment dóna marge als comuns per modular-lo en aquelles empreses que disposin d’espais que no formen part del nucli principal del negoci, com per exemple un comerç que disposi d’aparcaments o els jardins dels hotels.

Un altre dels aspectes destacats és en el càlcul màxim de l’endeutament comunal. El text introdueix que el període que es prengui en compte per calcular-lo no sigui d’un sol any, sinó de tres, una mesura orientada a limitar l’exposició a factors conjunturals, especialment tenint en compte el pes dels impostos de transmissions patrimnials i sobre la construcció en els ingressos comunals.

Text i foto: Govern d’Andorra

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.