El Govern presentarà al Consell dos projectes de llei per reforçar el sistema financer

El consell de ministres ha aprovat dos projectes de llei de regulació del sistema financer. Es tracta de dos textos orientats a reforçar i clarificar el marc legal i que responen als títols següents.

-Projecte de llei sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de del mercat i els acords de garantia  financera.
-Projecte de llei sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra

L’aprovació del primer text respon a diverses motivacions. S’incorporen modificacions destinades a millorar la protecció de l’inversor, especialment en termes d’informació, i s’homologa  el funcionament de les entitats als estàndards internacionals, un canvi necessari per afrontar les noves  casuístiques vinculades a l’expansió internacional.

Aquest projecte també té entre els seus eixos fonamentals la incorporació de la regulació sobre l’ús d’informació privilegiada i la manipulació del mercat, que s’inscriu en el marc dels compromisos adquirits per part d’Andorra amb la firma de l’Acord monetari. Aquest acord preveu la signatura per part de l’INAF del protocol d’entesa multilateral de l’Organització Internacional de Comissions de Valors Immobiliaris (IOSCO) relatiu a la consulta, la cooperació i l’intercanvi d’informació entre les autoritats competents en matèria de supervisió i inspecció de les pràctiques d’abús de mercat.

Pel que fa al projecte de llei sobre el règim jurídic la motivació és la de refondre la normativa en un únic text legal i altres modificacions menors destinades a adaptar la normativa al contingut de l’Acord Monetari.

TOTES LES NOTÍCIES