El Govern presentarà a la comissió legislativa d’Afers Socials l’estudi actuarial de la CASS

La Comissió Permanent, reunida avui dia 7 de gener del 2013, ha acordat el següent:

* Autoritzar la celebració d’una sessió extraordinària de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost, amb l’ordre del dia següent:

1. Anàlisi de l’informe del ponent relatiu al Projecte de llei de la funció de l’estadística pública.

2. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’informe de la comissió relatiu al Projecte de llei de la funció de l’estadística pública.

* Autoritzar la celebració d’una sessió extraordinària de les Comissions Legislatives d’Afers Socials i de Sanitat i Medi Ambient, amb l’ordre del dia següent:

Punt Únic: Compareixença, a iniciativa conjunta del M.I. Sr. Jordi Cinca Mateos, ministre de Finances i Funció Pública, i de la M.I. Sra. Cristina Rodríguez Galan, ministra de Salut i Benestar, per presentar l’estudi actuarial de la branca jubilació de la CASS.

* Autoritzar la celebració d’una sessió extraordinària de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, el dia 16 de gener del 2013, amb l’ordre del dia següent:

Punt Únic: Selecció del cartell guanyador del IV concurs de cartells del Consell General dels Joves – 11è Consell General dels Joves 2013.

* Autoritzar la celebració d’una sessió extraordinària de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, el dia 31 de gener del 2013, amb l’ordre del dia següent:

Punt Únic: Selecció dels treballs de l’onzena edició del Consell General dels Joves.

TOTES LES NOTÍCIES