El Govern nomena a Marc Pons com a secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana

El Consell de Ministres ha acordat el nomenament, de Marc Pons com a secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana. La Secretaria d’Estat dependrà del cap de Govern, Xavier Espot. El decret de nomenament es publicarà al BOPA en els pròxims dies.

La Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana té com a objectiu fomentar la interacció entre i amb les institucions creant mecanismes que afavoreixin la implicació de la ciutadania des de la informació, la participació i la presa de decisions. Aquesta Secretaria assumirà les competències en matèria d’Igualat, ha de treballar en el desplegament de la Llei d’Igualtat i no discriminació, aprovada la passada legislatura i del reglaments que se’n deriven, així com impulsar la creació de la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones.

Des del 2012, Marc Pons ha exercit la seva trajectòria professional dedicada al servei públic al Comú d’Andorra la Vella, al 2015 va ser nomenat cònsol menor i conseller de Joventut, Cultura, Esports i Participació Ciutadana.

D’altra banda, el Consell de Ministres, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha acordat el nomenament de Cristina Roca com a membre representant del ministeri a l’òrgan disciplinari previst per la Llei del saig.

El seu nomenament es produeix després que Patrícia Quillacq, que ocupava el lloc des del maig del 2018 i fins ara, hagi cessat en el càrrec després d’haver estat nomenada tècnica destacada per la FAO prop del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.

La llei 43/2014 disposa que aquest òrgan disciplinari està integrat pel president de la Cambra dels Saigs o qui el supleixi, dos representants del ministeri de Justícia i un del ministeri de Finances,designats pels respectius ministres.

Així mateix s’ha aprovat el nomenament de Xavier Campuzano com a director del Departament de Formació Professional, Formació d’Adults i Recursos Educatius del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.

Finalment, el Govern, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha acordat nomenar a Helena Mas com a Secretària d’Estat de Salut, donant resposta a l’estructuració d’aquest Ministeri que s’estructura orgànicament en la Secretaria d’Estat de Salut, que planifica estratègicament els projectes que cal desenvolupar d’acord amb les línies d’acció establertes en matèria de política sanitària, coordinant i impulsant les actuacions necessàries per assolir els objectius fixats.

Helena Mas és Llicenciada en Psicologia i fins ara ha exercit la seva activitat professional en centres de psicologia en l’àmbit de la psicologia clínica per a adults i adolescents, la psicologia forense i la psicoteràpia en càncer.