El Govern licita la contractació d’un sistema de gestió acadèmica i docent que permeti l’adaptació al PERMSEA

El Govern ha aprovat la licitació per a la contractació d’un sistema de gestió acadèmica i docent que permeti realitzar la planificació, programació i avaluació dels programes curriculars basats en la gestió per competències, d’acord amb les directrius del Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (PERMSEA).

Els treballs tenen una estimació base de 325.000 euros, mentre que les ofertes a aquest concurs públic internacional es podran presentar fins el pròxim 3 de juliol.

El sistema de gestió acadèmica objecte d’aquesta licitació també ha de donar resposta a les necessitats de gestió administrativa dels centres, així com de disposar d’una plataforma de suport a la docència en la gestió per competències. Ateses les especificitats tècniques del sistema a desenvolupar, el Govern ha considerat necessari fer un concurs internacional per tenir el màxim d’ofertes possibles, amb les millors condicions econòmiques.

TOTES LES NOTÍCIES