El Govern i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis signen un acord d’entesa i col·laboració

Xavier Espot i Josep Maria Mas
Xavier Espot i Josep Maria Mas (SFG)

El cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, Josep Maria Mas, han signat aquest dimarts un acord d’entesa que té per objectiu regular l’àmbit de col·laboració entre les dues parts i establir línies de treball conjuntes per tal de donar compliment a les funcions consultives de la Cambra, tal com estipula la Llei i impulsar així iniciatives i executar projectes conjunts a favor del desenvolupament del sector.

Tal com contempla l’articulat de la Llei de la Cambra, li correspon, com a òrgan consultiu no vinculant de l’administració pública, ser consultada pel Govern i compartir els informes que emeti, així com esdevenir òrgan de consulta de les institucions o corporacions públiques sobre matèries relacionades amb el comerç, la indústria i els serveis.

D’aquesta manera, s’ha acordat, que les dues institucions mantindran comunicació periòdica i s’informaran i cooperaran en el desenvolupament de projectes que tinguin incidència sobre la vida econòmica del país, compartint els recursos tècnics i financers necessaris dels quals es disposin. A través d’aquest acord d’entesa el Govern podrà delegar a la Cambra tasques d’organització, coordinació i representació d’estudis per al desenvolupament de projectes.

L’acord d’entesa implica la creació d’una Comissió de Seguiment, que lideraran com a representants permanents, el cap de Govern o el ministre en qui delegui aquesta funció i el president de la Cambra, que es reunirà periòdicament, per compartir informació, explorar projectes, i prendre decisions de manera consensuada.

Tal com ha expressat el cap de Govern, aquest acord de col·laboració ha de potenciar les bones relacions ja existents entre els dos organismes i promoure accions a favor del desenvolupament econòmic d’Andorra.

TOTES LES NOTÍCIES