El govern francès designa els dos tècnics que avaluaran el projecte del Patapou a l’octubre

El govern francès ha designat els dos tècnics que duran a terme l’estudi encarregat per Andorra sobre l’emplaçament de l’heliport al Roc del Patapou. Es tracta d’un expert aeronàutic de la direcció general de l’aviació civil francesa, i un expert en geologia de l’oficina de recerques geològiques i mineres. Està previst que els dos es desplacin a Andorra durant el mes d’octubre.

El govern francès ja ha notificat a Andorra que ha designat els dos tècnics que elaboraran l’informe sobre la seguretat de la instal·lació i que ha de servir perquè el Govern mogui fitxa. Es tracta d’un expert aeronàutic i un expert geològic, i es preveu que es desplacin a Andorra en les pròximes setmanes per conèixer l’emplaçament i els detalls del projecte. Al seu torn, el Govern també ha informat el Comú d’Andorra la Vella i a la Plataforma contra l’heliport al Patapou de la designació dels dos experts, i es preveu que puguin mantenir una trobada amb els tècnics tal com van sol·licitar.

Cal recordar que la corporació encapçalada per Rosa Ferrer va fer arribar al cap de Govern una relació de qüestions que s’haurien de formular als tècnics ‘per saber si l’emplaçament del Patapou és l’òptim’. Així, el Comú va sol·licitar que els tècnics considerin quina és la millor opció de les ofertes presentades i si la valoració de les ofertes i l’adjudicació feta pel Govern va ser l’adequada.

La corporació vol que els tècnics opinin sobre el fet que el Patapou no tingui accés rodat, si les mesures de seguretat són adequades i suficients, si el personal mèdic podria arribar-hi en menys de deu minuts, i si un funicular és equivalent a un accés rodat. També es va sol·licitar si l’oferta adjudicatària compleix amb els requisits de l’OACI en relació als punts d’estacionament, xarxes de seguretat anticaiguda i àrea de seguretat.

Per últim, el Comú també vol saber si se sobrevolaran zones urbanes i instal·lacions sensibles, si els tècnics consideren justificable que l’emplaçament escollit no permeti que operin helicòpters de categories A i B com exigia el plec de bases, i si es pot garantir que en cas d’avaria, els helicòpters no caurien en zones habitades.

1 comentari

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES