El Govern es congratula de la predisposició a negociar dels cònsols

El Govern ha emès un comunicat on manifesta la seva satisfacció per la predisposició dels cònsols a negociar la reforma de les competències. El text en qüestió diu íntegrament el següent:

“Després d’escoltar el posicionament dels cònsols respecte a la reforma de les competències dels Comuns, el Govern es congratula de la bona predisposició a negociar mostrada després de la reunió d’aquest matí. L’Executiu vol recordar que, des del primer moment, ha deixat clares les dues premisses amb què iniciava aquesta reforma i que no són altres que les d’aconseguir un acord fruit del consens i que vagi en benefici de tots els ciutadans d’Andorra.

És amb aquest esperit que el Govern va fer arribar als Comuns la seva proposta de reforma; un document que en cap cas vol ser un dogma inamovible. Un document que, tal i com ja es va dir en el moment de presentar-lo, resta obert a modificacions de tot tipus. Fins i tot –i molt especialment- obert a ser contrastat amb la proposta alternativa que presentaran els Comuns.

De les diverses reunions mantingudes al llarg del darrer any amb els cònsols i els consellers comunals se’n desprèn un punt de partida compartit entre els Comuns i el Govern: el de dur a terme una reforma des del consens i que reverteixi en un millor servei al ciutadà prestat de la manera més eficient. Per això l’Executiu està disposat a estudiar i acceptar qualsevol proposta dels Comuns que suposi un avenç en aquest sentit. Si així fos necessari, tant el ministre de Presidència com el Cap de Govern estan disposats a buscar el consens analitzant competència per competència.

En qualsevol cas, mai no ha estat la voluntat del Govern dur a terme una reforma de les competències que vagi més enllà dels límits de la Constitució.

El Govern va fer arribar als cònsols una proposta de reforma de calat –sempre susceptible de ser modificada- que entén que s’adequa al marc constitucional vigent. Ara bé, la voluntat de l’Executiu no és la de forçar l’acord en aquells punts que puguin generar més dubtes d’adequació al marc constitucional. La voluntat del Govern és la d’aprofitar les opcions que dóna aquest marc per maximitzar l’optimització i la qualitat dels serveis que reben els ciutadans.

El Govern resta a l’espera de les propostes dels Comuns i es manté ferm en la seva intenció de tenir tancada i consensuada una reforma el juny d’aquest any”.

Text: Govern d’Andorra