El Govern destina 2,75 milions d’euros en ajudes per a l’estalvi energètic en habitatges i per a la promoció del vehicle elèctric

Vehicle elèctric
Un vehicle elèctric (ATV)

Acompanyar a la ciutadania per a assolir la transició energètica és clau per a poder aconseguir els objectius de reducció de les emissions de CO2, alhora que també s’ajuda a la població resident a impulsar l’estalvi energètic que també va associat a un possible estalvi econòmic. És per aquest motiu que el Govern torna a apostar de forma decidida per l’obertura dels programes Renova i e-Engega que aquest 2024 tindran una partida pressupostària global de 2,75 milions d’euros –2 milions el Renova i 750 mil euros l’e-Engega, anteriorment anomenat Engega–. Les convocatòries s’obriran de forma oficial aquest proper dimecres 17 d’abril, quan es publiquin al BOPA.

Els plans d’ajuts directes es reformulen, per una banda, per a millorar l’impuls de la renovació i la rehabilitació energètiques dels edificis, seguir promovent mesures per a afavorir l’estalvi i l’autoconsum energètic, i l’aposta per l’energia fotovoltaica; i per l’altra, per arribar a motivar més ciutadans en la compra de vehicles elèctrics i híbrids endollables. “Els programes van en la línia de posicionar l’acció climàtica al centre de totes les polítiques, per això potenciem tots aquells canvis que portin associades energies renovables o la mobilitat elèctrica”, ha resumit el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné. Ha destacat que la dotació pressupostària cada any s’esgota, fet que demostra que els programes tenen “una gran acceptació i èxit així com un gran calat entre la ciutadania”.Renova 2024

Entrant al detall, el programa Renova 2024 es destina a ajudar a la ciutadania perquè pugui rehabilitar edificis o habitatges individuals i fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica, al mateix temps que impulsa l’ús de les energies renovables en l’edificació. Renova 2024 és un programa dotat amb 2.000.000 d’euros, xifra que consolida la bossa econòmica de l’edició anterior.

Així, la subvenció contribueix a sufragar entre un 20 i un 40% la instal·lació d’equips d’alta eficiència per a la producció de calor i climatització per a usos de calefacció o producció d’aigua calenta sanitària. També es pot rebre una ajuda del 40% de l’import total de les obres per a la instal·lació d’equips d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica i autoconsum, amb un límit màxim de 6.000 euros. Les ajudes seran del 20% per a la millora de l’eficiència energètica de les finestres i portes-finestres, amb la voluntat de millorar l’aïllament dels habitatges i així poder reduir el consum d’energia. També es contempla la possibilitat de sol·licitar ajudes per a impulsar millores integrals dels d’aïllaments per al conjunt dels edificis, amb un suport econòmic d’entre el 15 i el 40%, així com també millores per a la millora de l’accessibilitat o de seguretat industrial amb un ajut que pot oscil·lar entre el 10 i el 15%.

El programa estipula que aquests percentatges de suport econòmic es poden incrementar fins a un 15% addicional en cas que es rehabilitin habitatges que s’incorporin al marcat de lloguer i d’un 10% més si es rehabilita un petit edifici plurifamiliar d’abans del 1980. Finalment, i com a novetat d’enguany, s’ha impulsat l’agilització de tot el procés de la demanda amb la digitalització de les sol·licituds.e-Engega 2024

El segon pla d’ajudes directes presentat aquest dijous està dotat amb 750.000 euros i té com a objectiu el foment de l’adquisició de vehicles elèctrics purs i de vehicles híbrids endollables per a impulsar la descarbonització del sector de la mobilitat. El nou programa incorpora diverses novetats i per aquest motiu s’ha considerat oportú renovar-ne el nom a e-Engega –anteriorment anomenat Engega. La voluntat és poder arribar a més ciutadans i per aquest motiu el programa ja no subvencionarà el desballestament de vehicles antics, sinó que es focalitzarà en potenciar l’adquisició de vehicles poc emissors de CO2. La subvenció podrà ser d’un màxim de 6.000 euros per als vehicles elèctrics purs i de 3.000 euros per als híbrids endollables, en el cas de turismes, i de fins a 18.000 euros per a vehicles de transport de mercaderies elèctrics purs i 4.500 per a híbrids endollables. A aquestes ajudes del Govern, també s’hi sumen les que hi destinen de forma obligatòria els punts de venda.

Per a facilitar la demanda de l’ajut al comprador del vehicle, s’ha millorat el procés de sol·licitud. Amb la nova convocatòria la persona sol·licitant haurà de demanar directament l’ajut a l’administració juntament amb el punt de venda, mentre que fins ara ho feia directament el punt de venda. Així, el sol·licitant podrà decidir si prefereix rebre directament la quantitat econòmica de l’ajut o que aquesta vagi dirigida al punt de venda, perquè apliqui la reducció al preu del vehicle.Més de 20 milions d’euros en ajuts directes

A més de la presentació dels canvis en la nova convocatòria dels dos programes, també s’ha fet balanç del 2023. El programa Renova l’any passat va rebre un total de 403 sol·licituds, de les quals 259 van ser favorables i es van atorgar 1.998.946,13 euros en ajuts directes, esgotant així la partida prevista de 2 milions d’euros. Pel que fa al programa Engega va arribar a subvencionar 115 vehicles amb una partida global atorgada de 712.871,05 euros, també esgotant la partida destinada. El programa Renova, des del 2011, i el programa Engega, des del 2017, han atorgat una bossa econòmica total de 20 milions d’euros.

TOTES LES NOTÍCIES