El Govern convoca un concurs pel desenvolupament d’un nou portal tributari

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Funció Pública i Simplificació de l’Administració, Judith Pallarés, la licitació d’un concurs per al desenvolupament d’un nou portal tributari pel Departament de Tributs i Fronteres.

L’objectiu d’aquesta licitació és la compra de les llicències necessàries del sistema informàtic de gestió SAP i els serveis de programació associats per implementar aquesta nova pàgina web. En concret, la inversió ampliarà l’actual plataforma SAP amb el mòdul C/4 e-commerce, que permetrà disposar d’un entorn modern per al desplegament dels serveis governamentals des d’una perspectiva d’administració centrada en la interacció amb el ciutadà.

En aquest sentit, els serveis licitats implementaran primer el nou funcionament del portal tributari amb l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Amb posterioritat i en successives fases, s’hi afegiran la resta d’impostos gestionats pel Govern. La licitació d’aquest concurs respon al compromís estratègic del departament de finances d’oferir un nou portal de declaració d’IRPF disponible per a la campanya 2020.

Els treballs es liciten per concurs internacional i mitjançant modalitat de contractació urgent. Les empreses interessades tenen temps per presentar les seves ofertes fins al 14 de novembre d’aquest any al Servei de Tràmits del Govern.