El Govern convoca els ajuts per a les matrícules universitàries de tercer cicle

El Govern d’Andorra, a través del Ministeri d’Educació i Joventut,  convoca els ajuts per al pagament de matrícules universitàries dels estudis de tercer cicle, amb la voluntat de facilitar que els universitaris d’Andorra puguin desenvolupar la seva formació en l’àmbit de recerca, mitjançant estudis de tercer cicle, que culminen amb la lectura i defensa de la tesi doctoral.

Aquesta convocatòria, la sisena consecutiva, es destina a estudiants universitaris que ja estiguin matriculats en un tercer cicle universitari i que tinguin la nacionalitat andorrana o la residència legal andorrana d’un mínim de 5 anys vigent en el moment de presentar la sol·licitud. A més, els estudiants que sol·licitin l’ajut han de justificar que no reben cap ingrés mensual brut fix en concepte de nòmina, ajut o similar per import mensual igual o superior a 1.500 euros.

L’ajut preveu el pagament del 50% de l’import de les matrícules ordinàries de tercer cicle. L’import màxim anual per ajut que se subvencionarà és com a màxim de 750 euros. Cal que la matrícula que es presenti per obtenir l’ajut s’hagi tramitat entre el 28 d’octubre del 2013  i el 23 d’octubre del 2014.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 24 d’octubre del 2014 a les 14.30 h.

La convocatòria es publicarà al BOPA, el dia 25 de juny, i a la pàgina web www.recerca.ad, es podrà consultar el detall de la informació i les indicacions per presentar les sol·licituds. Per consultes es pot contactar amb l’Àrea de Recerca del Departament d’Ensenyament Superior i Recerca al telèfon 743 300, o a l’adreça electrònica: recerca@govern.ad.