El Govern congela novament els preus de les matrícules de les formacions de l’UdA

La Universitat d'Andorra
La Universitat d’Andorra. Foto: Fundació Cimera Iberoamericana

El Govern ha aprovat els preus de les matrícules de les formacions reglades de la Universitat d’Andorra pel curs acadèmic 2022-2023.

Novament, els imports de les matrícules es mantenen inalterats i tenen el mateix cost que el curs actual. El decret de preus públics per a les formacions estatals de l’UdA no aplicarà tampoc l’actualització de l’IPC. Així, els imports queden configurats de la següent manera:

1.    Diploma Professional Avançat: 100,32 € anuals.

2.    Estudis universitaris del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació:

a.    Bàtxelor en ciències de l’educació: 25,08 € el crèdit europeu.

b.    Bàtxelor en infermeria: 25,08 € el crèdit europeu.

c.    Bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica: 25,08 € el crèdit europeu.

d.    Estudis de màster: 31,55 € el crèdit europeu.

3.    Estudis universitaris del Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics:

a.    Bàtxelor en administració d’empreses: 25,08 € el crèdit europeu.

b.    Bàtxelor en informàtica: 25,08 € el crèdit europeu.

4.    Estudis universitaris del Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària:

a.    Estudis de bàtxelor: 20,00 € el crèdit europeu.

b.    Estudis de màster: 31,55 € el crèdit europeu.

5.    Estudis de l’Escola Internacional de Doctorat:

a.    Estudis de doctorat: 750 € per semestre amb dedicació a temps complet.

Cal tenir en consideració que el preu del crèdit s’incrementa un 50% si ja s’ha cursat a l’UdA una titulació del mateix nivell. El mateix increment s’aplica també en el cas de la tercera i següents matrícules de la mateixa assignatura o mòdul.

[do_widget id=category-posts-pro-64]