El Govern concedeix 817 ajuts de lloguer en la primera fase d’adjudicació

El  Govern ha aprovat la concessió de 817 ajuts de lloguer, de les 1286 sol·licituds, en la primera fase d’adjudicació dels ajuts de l’exercici 2017. Aquesta xifra pot augmentar arran de l’anàlisi de possibles complements d’informació o al·legacions que puguin fer els demandants que no hagin passat aquest primer filtre. La partida del departament d’Afers Socials destinada als ajuts és enguany de 1.400.000 euros. En el mateix àmbit social, el ministre portaveu, Jordi Cinca, ha anunciat que s’han dut a terme dues licitacions que formen part del procés d’ordenació dels serveis socials i sociosanitaris: es faran auditories d’eficàcia i eficiència d’aquests serveis i es convoca el concurs per establir el sistema de preus públics i de contraprestació als usuaris dels serveis socials i sociosanitaris.

Aquest dimecres el Govern ha acordat atorgar 817 ajuts de lloguer en la primera fase d’adjudicació de l’exercici 2017. Tot i que de les 1.286 sol·licituds, aquestes 817 són les que han estat valorades com a positives, el ministre portaveu, Jordi Cinca, ha assegurat que “aquesta xifra pot augmentar les properes setmanes” arran d’analitzar possibles complements d’informació o al·legacions que puguin fer els demandants que no hagin passat el primer filtre.

Enguany, la partida que el departament d’Afers Socials destina als ajuts és de 1.400.000 euros. La quantitat màxima d’ajut al lloguer mensual s’estableix en funció de la modalitat familiar. S’atribueixen 600 euros si viu una sola persona a l’habitatge, 630 a parelles i 660 euros per famílies de tres persones o més.

En el mateix àmbit social, el ministre portaveu, Jordi Cinca, ha anunciat que s’han dut a terme dues licitacions que formen part del procés d’ordenació dels serveis socials i sociosanitaris del país “en base als esquemes que van quedar fixats en la llei de serveis socials i sociosanitaris de 2014”. Cinca ha indicat que aquests darrers mesos s’ha anat desplegant la llei, i ara amb un nivell important de reglaments en vigor “és el moment de començar a dur a terme algunes de les accions que ja preveia aquesta llei”.

El consell de ministres ha aprovat la licitació d’auditories d’eficàcies i eficiències dels serveis socials i sociosanitaris del país. L’objectiu és avaluar les diferents dimensions dels serveis, com ara la cobertura, l’accessibilitat, l’efectivitat, el finançament i el grau de satisfacció dels usuaris. Segons Cinca, la idea del Govern és que a partir d’enguany es licitin aquests treballs d’auditoria cada dos anys per fer una avaluació continuada dels serveis.

També en la línia de desplegament de serveis socials i sociosanitaris, el consell de ministres ha acordat la convocatòria del concurs per establir el sistema de preus públics i de contraprestació als usuaris dels serveis socials i sociosanitaris. El que pretén el Govern és “donar homogeneïtat al sistema de preus públics i definir els paràmetres de copagament i els nivells de serveis que han de tenir cadascuna de les prestacions.

ANA