El Govern augmenta d’un 17% l’import destinat a les subvencions a l’habitatge de lloguer

La convocatòria d’ajuts a l’habitatge de lloguer per a l’any 2012 s’obrirà demà, data en què es publicarà l’edicte al BOPA, al mateix temps que es modifica el reglament regulador amb l’objectiu homogeneïtzar els criteris d’atorgament amb la resta de departaments del Govern. En aquesta convocatòria, l’import total disponible per a les subvencions periòdiques a l’habitatge de lloguer és de 1.400.000 euros, un 17% més respecte el 2011, quan l’import disponible va ser de 1.197.000 euros (dels quals es van atorgar finalment 1.179.000 euros).

D’altra banda, el Govern reservarà 29.875 euros per als crèdits a l’emancipació i 23.850 euros en el cas dels crèdits per accedir a un habitatge de lloguer (crèdits fiança). En aquesta modalitat d’ajudes, durant el 2011 es van atorgar 21.500 euros en crèdits a l’emancipació i 14.000 euros en crèdits fiança (tot i que aquestes convocatòries continuen obertes).

La convocatòria per sol·licitar una subvenció al lloguer estarà oberta a partir de demà, quan es publicarà l’edicte al BOPA, i la data límit de presentació serà el pròxim 1 de juny. En el cas del període per sol·licitar els crèdits a l’emancipació i els crèdits per accedir a un habitatge de lloguer, aquest termini es perllongarà fins el 31 d’agost o fins que s’exhaureixi la disponibilitat econòmica.

Pel que fa a la modificació del reglament regulador d’aquests ajuts, s’introdueixen canvis com l’eliminació de la presentació sistemàtica de les sol·licituds d’informació bancària per acreditar que es compleix el requisit d’estalvis (es demanarà declaració jurada i la comprovació es farà aleatòriament en el procés de comprovació de dades) i s’avança un mes i mig l’obertura de la convocatòria per fer-la coincidir amb la presentació dels rebuts de lloguer per aquells que ja són beneficiaris de la subvenció.

En el cas dels llindars per accedir a les ajudes, aquests passen a expressar-se en funció del llindar econòmic de cohesió social (LECS), una referència objectiva per determinar quan es considera que una persona o unitat familiar de convivència necessita aquesta ajuda econòmica. Tot i aquest canvi, el llindar per a les subvencions es manté pràcticament invariat (de 13.740 euros anuals a 13.817,23 euros).

(Foto: S.F.G.)

TOTES LES NOTÍCIES