El Govern aprova una modificació legal perquè els autònoms cotitzin de forma esglaonada en funció dels resultats

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres una modificació de la Llei de la CASS, que serà presentada al Consell General els pròxims dies, amb l’objectiu d’adaptar la cotització dels treballadors per compte propi en funció dels ingressos i beneficis que registrin. El projecte de llei concreta també alguns aspectes de la definició de les persones que treballen per compte propi en relació a les professions liberals, els titulars d’explotacions agrícoles i ramaders i els administradors.

La modificació legal preveu una cotització esglaonada pels autònoms. Només es mantindria el règim general, que equival a 399 euros, per aquells amb uns beneficis anuals superiors als 24.000 euros. En el cas de tots els altres s’aplicarien reduccions adaptades a la facturació anual i resultats. Els trams quedarien establerts entre els 98,87 euros i els 299,61 euros de cotització mensual. (Vegeu powerpoint adjunt).

El projecte de llei també afavoreix l’emprenedoria. Si fins ara els emprenedors disposaven d’una reducció del 25 per cent respecte a la tarifa general, amb el nou text augmenta fins el 75 per cent durant els primers dotze mesos.

També es crea un règim especial dels assegurats voluntaris per la branca general i a la branca jubilació per aquelles persones sense activitat econòmica i majors de 50 anys que hagin cotitzat a Andorra un mínim de 15 anys.

Pel que fa als administradors de societats, el projecte de llei exclou de cotitzar els administradors que no reben remuneració per aquesta activitat i són assegurats directes. Pel que fa als titulars d’explotacions agrícoles, només tenen obligació de cotitzar els que comercialitzen els seus productes, una cotització que, com en la resta de professionals per compte propi, es modula en funció dels resultats econòmics obtinguts amb l’activitat.

A data desembre 2012 hi havia 4.425 persones que cotitzaven a la CASS com a treballadors per compte propi dels quals un 15% es va acollir a la reducció de cotització del 25% prevista a la llei 25/2011.

Per altra part la CASS té comptabilitzades unes 6.000 persones que podrien tenir la consideració de treballadors per compte propi que actualment no cotitzen en aquest grup.

TOTES LES NOTÍCIES