El Govern aprova les tarifes de la ITV per al 2017

El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta del titular d’Ordenament Territorial, les tarifes 2017 de la Inspecció Tècnica de Vehicles que s’augmenten en un +0,4% en funció de la variació percentual de l’IPC del 2016.

Així doncs, els preus per a l’any 2017 són els preus de base vigents durant l’any 2016 incrementats pel valor de l’IPC, als quals cal afegir-hi l’import derivat de l’Impost General Indirecte (IGI) sobre la prestació de serveis professionals i empresarials, que tributa a un tipus de gravamen del 4,5%, que ha de ser satisfet per part de l’usuari del servei. Arran d’aquests càlculs s’obté la taula següent.

Epígraf

CONCEPTE

Import base

Import IGI (3)

 (4,5%)

Import total

(IGI inclòs)

 

1.1

Duplicat de targeta. Expedició d’un duplicat de la targeta de transport per pèrdua, deteriorament, modificació

19,71

0,89

20,60

2.1

Utilització de la bàscula ITV

19,71

0,89

20,60

3.1

Primera i segona inspecció, dintre de termini (1), de vehicles de les categories L, O2 i M1, excepte caravanes, taxis i vehicles d’aprenentatge de les autoescoles. Inspecció de vehicles accidentats de les categories L, O2 i M1, excepte caravanes, taxis i vehicles d’aprenentatge de les autoescoles

19,71

0.89

20,60

3.2

Primera i segona inspecció de vehicles de l’epígraf 3.1, fora de termini (2)

36,90

1,66

38,56

3.3

Tercera inspecció o més, de vehicles de l’epígraf  3.1

46,71

2,10

48,81

4.1

Primera i segona inspecció, dintre de termini (1), de vehicles de les categories N1 i M1 destinats a taxis, vehicles d’aprenentatge d’autoescoles i caravanes. Inspecció de vehicles accidentats de les categories N1 i M1 destinats a taxis, vehicles d’aprenentatge d’autoescoles i caravanes

36,90

1,66

38,56

4.2

 

75,15

3,38

78,53

4.3

Tercera inspecció o més, de vehicles de l’epígraf 4.1

83,74

3,77

87,51

5.1

Primera i segona inspecció, dintre de termini (1), de vehicles de les categories M2, M3, N2, N3, O2 i O3,

46,71

2,10

48,81

5.2

Primera i segona inspecció de vehicles de l’epígraf  5.1, fora de termini (2)

83,74

3,77

87,51

5.3

Tercera inspecció o més, de vehicles de l’epígraf 5.1

92,33

4,15

96,48

6.1

Inspecció de vehicles importats usats per a nova matriculació de l’epígraf 3.1

46,71

2,10

48,81

6.2

Inspecció de vehicles importats usats per a nova matriculació de l’epígraf 4.1 i 5.1

56,61

2,55

59,16

(1) El període en què es pot efectuar la inspecció dintre de termini comprèn el mes en què s’ha d’efectuar la inspecció i el mes anterior. Aquest termini finalitza el darrer dia hàbil del mes.

(2) A les inspeccions efectuades els primers 15 dies naturals del mes següent al qual s’havia d’efectuar la inspecció, tot i ser fora de termini se’ls aplica la tarifa dintre de termini. A les efectuades a partir del quinzè dia, se’ls aplica la tarifa fora de termini.

(3) A aquests preus se’ls aplica l’impost general indirecte (IGI) sobre la prestació de serveis professionals i empresarials, que tributa a un tipus de gravamen del 4,5%, i que ha de satisfer l’usuari final del servei, tal com s’indica en la columna corresponent.

Aquestes tarifes entraran en vigor a partir de l’endemà de ser publicades al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.