El Govern aprova els textos refosos dels drets d’autor i del voluntariat

El Govern, reunit aquest dimecres en consell de ministres, ha aprovat a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, la publicació dels textos refosos de dos lleis: la Llei de constitució de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra, i la Llei del voluntariat d’Andorra.

La publicació del text refós de la Llei de constitució de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra, respon al precepte indicat en la Llei de mediació, que encomana al Govern l’obligació de publicar totes les modificacions introduïdes fins a l’actualitat en aquesta norma legal. D’aquesta manera, es vol facilitar a la ciutadania la consulta i claredat de les lleis, incloent-hi tots els canvis que s’han dut a terme.

El Govern també ha aprovat aquest dimecres la publicació del text refós de la Llei del voluntariat, en compliment a la Llei del 2018 de mediació, que també encomana a l’executiu l’obligació de publicar les modificacions introduïdes en aquesta normativa legal fins a l’actualitat. L’objectiu és garantir la claredat en la consulta d’aquest decret legislatiu i preservar la seguretat jurídica.