El Govern aprova el Reglament de l’impost sobre els habitatges buits

Un pis buit
Un pis buit. Foto de Curtis Adams de Pexels

El Consell de ministres ha aprovat, a proposta del titular de Finances i Portaveu, Eric Jover, el Reglament de l’impost sobre els habitatges buits. Així, la Llei 3/2019 de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges, aprovada l’any passat, crea un impost sobre aquests habitatges que estan en desús per tal de fomentar el reordenament en el mercat immobiliari i l’accés a un habitatge digne.

El Reglament regula que els propietaris d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys han de registrar els immobles al registre. Se n’exclouen els habitatges que es consideren segones i terceres residències per a ús familiar, vacances o lleure; el domicili fiscal o social del tributari; els béns immobles relacionats amb el desenvolupament d’una activitat econòmica; el canvi d’habitatge per raons laborals o de salut; i els pisos que estiguin efectivament en venda a través d’una agència immobiliària.

Així doncs, el ministre de Finances ha explicat que els propietaris podran inscriure’s al registre fins al final de febrer. L’import meritarà a 31 de desembre de cada any i es liquidarà el març de l’any següent.

Jover ha recordat que, segons marca la Llei, la base de tributació d’aquesta taxa resulta del número total de metres quadrats de superfície útil de l’habitatge, on s’aplica un gravamen de 5,05 euros per m2.

TOTES LES NOTÍCIES