El Govern aprova el Reglament de les condicions tècniques dels vehicles

Un tècnic prepara una nova matrícula
Un tècnic prepara una nova matrícula. Foto: Arxiu

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Reglament relatiu a les condicions tècniques dels vehicles. El text emana del nou Codi de circulació i regula, entre altres, que els vehicles de motor, remolcs i semiremolcs que es vulguin matricular a Andorra hagin de disposar d’una homologació expedida d’acord amb la legislació tècnica europea aplicable en funció de la seva categoria i data de fabricació.

Pel que fa als vehicles especials –que inclouen els vehicles associats a la maquinària d’obra i serveis–, aquests han d’estar obligatòriament certificats segons la legislació europea relativa a la fabricació del vehicle. Finalment, els vehicles que no provinguin del mercat europeu, hauran de disposar d’un informe d’homologació individual expedit per un laboratori competent i autoritzat per la Comissió Europea.

El Reglament també regula les periodicitats de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) segons preveu la Directiva Europea 2014/45/UE, que varia segons el tipus de vehicle i la seva antiguitat. Així, els vehicles que han de sotmetre’s obligatòriament a la ITV són els turismes, els autobusos, les furgonetes, els camions, els ciclomotors, tricicles, motocicletes, quadricicles, remolcs i semiremolcs.

Els que no hi estan sotmesos –vehicles de motor que per fabricació no superen els 25 km/h, vehicles no aptes per circular per la via pública, tractors, remolcs agrícoles, motos de neu, vehicles especials d’obres i serveis– han d’efectuar necessàriament els controls de manteniment marcats pel fabricant i justificar-ho davant qualsevol control.

Les noves periodicitats de la ITV, que es computen a partir de la primera matriculació del vehicle, són les següents:

El Reglament entra en vigor el 2 de juny. Els vehicles matriculats i donats d’alta al Registre abans de l’entrada en vigor del Reglament que no hagin passat la primera ITV la poden efectuar en la data que consta en el permís de circulació. En cas de traspàs del vehicle, s’han d’acollir directament a les noves periodicitats fixades pel reglament.

 

Aprovat el Reglament dels senyals en els vehicles

El Consell de ministres també ha aprovat aquesta setmana el Reglament dels senyals en els vehicles per regular tots aquells aspectes –com la diferència en els colors de la senyalització òptica o acústica– tenint en compte la normativa internacional vigent en aquest aspecte.

El text aprovat recull que el color dels senyals òptics serà blau en els vehicles d’urgència: Policia; Duana; Bombers; assistència sanitària; Institucions Penitenciàries; Banders; Circulació Comunal; Protecció Civil; transport d’autoritats; llevaneus del Govern en desplaçament urgent; Trànsit i Mobilitat en desplaçament urgent.

El color serà groc per a la maquinària agrícola; els vehicles de transports especials; assistència en carretera; operacions de neteja; recollida d’escombraries; vehicles que no superen els 40 km/h; vehicles d’acompanyament d’esdeveniments esportius; quadricicles de treballs a la via pública; llevaneus; Trànsit i Mobilitat; grups del servei de circulació.

TOTES LES NOTÍCIES