El Govern aprova el Programa Estadístic del 2018

SFG

El Govern, a proposta del ministre de Finances, Jordi Cinca, ha aprovat el Decret del Programa estadístic anual relatiu a l’any 2018. El Departament d’Estadística ha elaborat aquest programa tenint en compte les consultes prèvies als òrgans del Sistema Estadístic del Principat i també al Consell Andorrà d’Estadística, que va expressar el seu dictamen favorable al Programa en la reunió que va tenir lloc el 22 de febrer.

El Programa estadístic anual 2018 recull un total de 124 activitats estadístiques, és a dir, el 59% de les 210 activitats que incorpora el Pla estadístic al llarg del quadrienni 2018-2021. El Programa prioritza les estadístiques consolidades, seguides de les estadístiques en desenvolupament i inclou 24 activitats estadístiques noves. D’altra banda, es procura un equilibri entre els diferents àmbits temàtics, de manera que s’inclouen 47 estadístiques demogràfiques i socials, 40 estadístiques econòmiques, 21 estadístiques mediambientals i de caràcter multi-àmbit i, per últim, 16 activitats instrumentals. D’aquesta manera, en aquest primer programa anual ja es despleguen entre el 53% i el 66% dels objectius temàtics esmentats.

El Decret aprovat avui estableix el contingut del programa, especifica com s’ha de realitzar el seguiment del seu grau d’execució i regula la col·laboració entre les institucions i òrgans del Sistema estadístic del Principat. D’altra banda, reforça les garanties sobre la confidencialitat i traçabilitat en el tractament de dades individuals, establint que els organismes responsables d’estadístiques incloses en el Programa 2018 han de comunicar al Departament d’Estadística la relació de persones i/o d’unitats que tenen atribuïdes competències estadístiques, subjectes al deure del secret estadístic.

Tal com ha explicat el ministre de Finances, el Programa 2018 s’inclou en el desplegament de la Llei del Pla d’Estadística 2018-2021, que preveu que els programes anuals successius identifiquin i descriguin amb detall cadascuna de les activitats estadístiques que s’han dur a terme cada any.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.