El Govern aprova dos decrets per transposar la normativa europea a l’Acord Monetari

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, dos decrets destinats a acabar de transposar la normativa europea del primer bloc de l’Acord Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.

D’una banda, s’ha aprovat el Decret de modificació del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme. D’altra banda, el Govern ha validat el Decret d’aprovació del Reglament regulador de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu.

El Decret de modificació del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme culmina la missió d’implementar íntegrament la normativa de la Unió Europea en matèria de prevenció del blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme requerida per l’Acord monetari.

Pel que fa al Decret d’aprovació del Reglament regulador de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu, aquest text dóna compliment a la recent aprovació i entrada en vigor de la Llei 20/2013, del 10 d’octubre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000. En aquest sentit, introdueix un nou capítol en aquesta llei relatiu a la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu.