El Consell de Ministres ha aprovat la despesa per a una contribució de 18.500 euros a favor de l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) per contribuir a l’organització de diverses activitats paral·leles sobre aigua i sanejament durant la COP-21 que tindrà lloc a Paris. El Govern contribueix des del 2010 amb els projectes de “L’Initiative-Eau de la Francophonie” amb resultats molt destacats. El bon funcionament de les polítiques francòfones en el tema de l’aigua són una motivació més perquè el Govern mantingui les contribucions a aquest tipus de projectes.

Des de l’any 2005 d’Afers Exteriors ha efectuat contribucions voluntàries al Fonds Multilatéral Unique (FMU) de l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF), organització de la qual Andorra n’és part com a membre de ple dret des del setembre del 2006. L’OIF és una organització que contribueix a la prevenció dels conflictes a l’interior de l’espai francòfon, afavoreix la consolidació de l’estat de dret i de la democràcia i actua a favor de la promoció i la implementació dels drets humans. En matèria de cooperació, l’OIF promou la diversitat cultural, està al servei de l’educació i intervé en totes les etapes de la formació. També es troba al servei de l’economia i el desenvolupament, adequant-se als criteris que el Ministeri d’Afers Exteriors té en compte en matèria de cooperació al desenvolupament.

El Govern aprova també una contribució de 10.000 euros per a la campanya sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica del Consell d’Europa.

El Govern d’Andorra ha aportat en els darrers anys contribucions voluntàries a diferents fons, programes i projectes del Consell d’Europa, sempre seguint les línies marcades en el Pla rector de la cooperació. Per tal de donar continuïtat a aquesta col·laboració ha decidit donar suport al projecte següent “Reforç del marc jurídic i polític amb vista a eliminar totes els formes de violència envers els infants”.