El Govern aporta 2,7 milions al juliol per a complementar els salaris dels afectats per ERTO

Bitllets i monedes d'Euro
Bitllets i monedes d’Euro. Foto: ARXIU

L’aportació econòmica feta pel Govern per a complementar els salaris dels afectats per ERTO -Suspensió Temporal del Contracte de Treball- del mes de juliol va ser de 2.754.436 euros, gairebé la meitat de l’aportació corresponent al mes de juny, que va ser de 5,3 milions, i que representa un 3% de la massa salarial -al juny era un 7%-. Així ho exposa en una nota de premsa el Departament d’Estadística aquest dijous.

El mes de juliol del 2020, un total de 4.889 assalariats (8.072 el mes de juny) s’han vist afectats per les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la Covid-19, i han vist complementat el salari percebut per l’empresa amb l’aportació econòmica per part de Govern. Aquest assalariats representen el 13% dels assalariats totals (un 22% el mes de juny).

Arrel de les Suspensions Temporals de Contractes de Treball, tant la massa salarial com el salari mitjà s’han vist afectats, sobretot en certs sectors d’activitat on s’han produït més suspensions de contractes, recorda Estadística, que explica que la massa salarial i en conseqüència, el salari mitjà, inclouen les aportacions de Govern derivades de les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la Covid-19.

 

Lleugera davallada del nombre total d’assalariats, del salari mitjà i de la massa salarial
El nombre d’assalariats del mes de juliol del 2020 és de 37.488 persones, el que representa una variació del -2,5% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què hi va haver 38.431 persones. El mes de juliol del 2020 presenta un augment del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes de l’any 2019, en els sectors: “Educació” (+5,6%), ” Indústries manufactureres” (+5,3%), “Construcció” (+5,2%), “Altres activitats socials i serveis personals” (+4,5%), “Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials” (+3,0%) i “Administració pública i seguretat social (+1,3%). En canvi, presenten variacions negatives destacables del nombre d’assalariats els sectors: “Hoteleria” amb un -15,8%, “Comerç al detall, llevat de vehicles de motor” amb un -5,5% i “Llars que ocupen personal domèstic”, amb un -5,1% en comparació amb el mes de juliol del 2019.

La mitjana d’assalariats, d’acord amb les dades al llarg dels darrers 12 mesos, és de 39.205 persones, un -0,3% menys respecte a les dades del mateix període anterior. Els sectors en els que més han incrementat els assalariats són: “Construcció” amb un +6,8%, seguit d’“Indústries manufactureres”, amb un +4,4%. Els sectors en els que més han disminuït són: “Hoteleria”, amb un -6,6% i “Llars que ocupen personal domèstic”, amb un -2,8%.

La massa salarial total del mes de juliol del 2020 és de 80,18 milions d’euros. La variació és negativa, d’un -3,2%, respecte al mateix mes de l’any anterior. Els sectors que presenten variacions positives destacables són: “Educació”, amb un +6,7% i
“Producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua”, que augmenta un +4,6%. Els sectors amb variacions negatives que més destaquen són: “Hoteleria”, amb un -19,1%, “Transports i comunicacions”, amb un -8,9% i “Sistema financer”, amb un -5,9%. Cal tenir en compte que la massa salarial inclou les aportacions de Govern derivades de les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la Covid-19.

D’acord amb les dades recollides al llarg dels darrers 12 mesos, la mitjana mensual de la massa salarial és de 84,11 milions d’euros, equivalent a una variació del +0,2% respecte al mateix període anterior. Els sectors que presenten variacions positives destacades són: “Construcció”, amb un +8,1% i “Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials”, amb un +3,5%. “Hoteleria” i “Sistema financer” presenten variacions negatives destacades del -8,2% i -4,7% respectivament.

El salari mitjà total declarat a la CASS per al mes de juliol del 2020 és de 2.138,75€, és a dir, un -0,8% respecte al mateix mes de l’any anterior. D’acord amb les dades acumulades durant els darrers 12 mesos, el salari mitjà s’ha situat en 2.145,30€, equivalent a una variació positiva del +0,5% respecte al mateix període anterior, en què va ser de 2.135,11€. Presenten variacions positives remarcables: “Activitats immobiliàries i serveis empresarials”, amb un +2,2% i “Educació” amb un +1,6%. “Sistema financer”, amb un -2,4% i “Indústries manufactureres”, amb un -1,8%, presenten variacions negatives respecte al període anterior.

TOTES LES NOTÍCIES