El Govern anuncia mesures excepcionals per contenir el coronavirus

Jover espot i Benazet
Eric Jover, Xavier Espot i Joan martínez Benazet durant la compareixença. (SFG)

El Govern ha anunciat en la roda de premsa posterior al consell de ministres mesures excepcionals per contenir el coronavirus destinades sobretot a protegir la població més vulnerable, com la gent gran, els nens i els professionals i recursos sanitaris.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha dit que “es prenen en consonància amb els països de l’entorn però s’adeqüen a la situació d’Andorra”, on, ha remarcat, “no hi ha transmissió comunitària“. El missatge que ha traslladat és de calma. “No cal que la gent quedi aïllada a casa”, però sí “intentar evitar desplaçar-se a zones de risc“. I ha tornat a apel·lar a la responsabilitat i sentit comú de les persones.

 

Mesures per protegir els més vulnerables: gent gran, nens i professionals sanitaris
Entre les mesures que s’han aprovat destaca la creació d’un comitè de seguiment que cada dia analitzarà la situació i prendrà les decisions que calgui. Si van més enllà del seu abast, el consell de ministres també celebrarà reunions extraordinàries per analitzar-les.

Quant a la gent gran, s’aproven restriccions a centres sociosanitaris i de dia. En primer lloc es limiten les visites a un familiar per resident i no es permet la visita de familiars amb símptomes respiratoris, febre, o que hagin estat en zones de risc o en contacte amb algun cas probable o confirmat. En els mateixos centres s’obliga a apartar de tota activitat els treballadors amb símptomes. Es restringeix la mobilitat dels residents amb simptomatologia respiratòria aguda, se suspenen les activitats de grup, s’obliga als centres a habilitar una única via d’accés per controlar entrades i sortides, i a tenir un control de les visites. També es restringeixen els serveis de restauració als usuaris.

Els usuaris de centres de dia que estan integrats a les residències s’hauran d’abstenir d’anar-hi si presenten símptomes respiratoris, gripals o febre. Aquesta mesura s’aplica també als casals d’avis. De la mateixa manera, es restringiran els serveis de restauració dels centres sociosanitaris únicament a les persones residents, a les persones usuàries dels centres de dia o professionals que treballen al centre.

El Govern també ha anunciat mesures excepcionals per al personal sanitari.

El Decret contempla que, amb l’objectiu de poder fer front a un increment important de les necessitats sanitàries assistencials, el Ministeri de Salut, així com les direccions dels centres sanitaris i sociosanitaris, poden determinar la mobilització de professionals sanitaris i de personal de suport que es trobin en període de vacances. Així, temporalment, els professionals sanitaris hauran d’estar localitzables a una distància màxima de retorn a Andorra de 8 hores. Els desplaçaments a llocs més allunyats estaran limitats i justificats.

Aquesta mesura s’aplica a professionals sanitaris que duen a terme activitats assistencials o diagnòstiques en l’àmbit hospitalari, en consultoris mèdics o en l’àmbit sociosanitari; professionals sanitaris del Ministeri de Salut així com personal de suport, inclosos els professionals del Servei d’Atenció Domiciliària, que les direccions dels centres sanitaris o sociosanitaris o el Ministeri de Salut o les autoritats de Govern determini com a imprescindibles.

De la mateixa manera es suspenen els congressos, seminaris, simposis, jornades, cursos o altra activitat de formació de professionals sanitaris de caràcter presencial programats per desenvolupar-se a Andorra. Així, els professionals sanitaris s’abstindran d’assistir a congressos, seminaris, simposis, jornades, cursos o altra activitat de formació de caràcter presencial.

En cas de sospita, el confinament domiciliari i hospitalari i la seva durada seran obligatoris quan ho estableixin les autoritats sanitàries.

Respecte els escolars, s’anul·len totes les sortides fora d’Andorra. Les mesures també contemplen com actuar a les escoles bressol i els centres educatius i que els alumnes amb simptomatologia hauran de romandre a casa.

Pel que fa al desenvolupament d’esdeveniments, lúdics, culturals o esportius, amb gran afluència de persones, s’ha determinat que es suspenguin aquells esdeveniments de qualsevol tipologia en què es prevegi una participació multitudinària de més de 1.000 persones. Pel que fa als esdeveniments en els quals es prevegi una afluència inferior es farà una anàlisi cas a cas. Els organitzadors dels mateixos decidiran si es duen a terme o no i les administracions (general i comunal) podran anul·lar qualsevol d’aquests esdeveniments si ho creu necessari.

Respecte del material de protecció individual, s’estableix que per garantir-ne la disponibilitat, les farmàcies han de dispensar-lo d’acord amb les indicacions del Ministeri de Salut.

A més de les mesures incloses en aquest Decret, el Govern també ha acordat anul·lar els desplaçaments del personal de l’Administració i dels polítics a les zones considerades de risc. També es demanarà als treballadors públics que comuniquin si s’han desplaçat per motius personals a les zones considerades de risc. S’identificarà els treballadors sensibles que siguin més vulnerables a la malaltia per adoptar mesures de protecció específiques per a cada cas.

De la mateixa manera, es trametran una sèrie de recomanacions als funcionaris i treballadors públics, especialment aquells que estan en contacte amb la ciutadania, de cara a extremar les mesures higièniques, i se’ls proveirà també del material necessari a aquest efecte.

Més concretament, s’ha acordat que els diplomàtics andorrans que havien de venir per a la celebració del Dia de la Constitució no caldrà que ho facin, i se’ls recomanarà de romandre al seu lloc de destí. Altrament, s’han anul·lat els actes específics que organitza anyalment el Ministeri d’Afers Exteriors per a les representacions diplomàtiques i consulars acreditades al nostre país amb motiu del Dia de la Constitució, i de fet també es recomanarà que no es desplacin a Andorra.

Segons ha informat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, els experts apunten que en un termini de 10-15 dies s’espera que l’epidèmia vagi dismuint, com ha fet a la Xina. Afegeix que es desconeix si serà un virus estacional o no, però els científics indiquen que podria ser que sí “i això pot ajudar”. “El virus tolera molt malament l’ambient sec” i aquest és un factor “que ens pot ajudar”, explica.

També s’ha acordat que el Govern estigui en diàleg constant amb el sector econòmic, tant per traslladar i acordar les mesures que s’estableixin com per avaluar les repercussions econòmiques d’aquesta situació conjuntural. Demà mateix el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, té prevista una reunió amb representants de la Confederació Empresarial Andorrana.

El Govern ja ha informat de les decisions adoptades tant als grups parlamentaris com als comuns i altres institucions del país.

El Ministeri de Salut recomana no viatjar a les zones de risc de la malaltia així com la necessitat de posar-se en contacte amb el telèfon d’emergències consulars si es prové d’algun d’aquests territoris: +376 324 292. Si es té qualsevol tipus de simptomatologia cal trucar al telèfon 116.

Els protocols i recomanacions sobre com actuar, així com informació general sobre què és el coronavirus COVID-19 i les zones de risc es poden trobar al web www.salut.ad.

 

Redacció/AndorraDifusió

4 comentaris

  1. Els mestres aurien de ser personal a tenir en compte tant per aquesta epidemia com per les vacines habituals de la grip.

  2. Donde está el protocolo para el personal que trabaja en las depuradoras de andorra !!! .O será que no hace falta , no son vulnerables ?!

  3. S’ha de protegir les persones més vulnerables com nens, gent gran i personal sanitari. Em sembla perfecte i convenient. I el personal educatiu? Els mestres que es passen 8 hores al dia amb aquestes persones vulnerables que s’han de protegir? Ells no ho son de vulnerables? Deu ser que el cafè de la sala de mestres els inmunitza a tots!

  4. Solament esdeveniments esportius??

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES