El Govern afavoreix l’ocupació en les poblacions més allunyades amb un programa d’ajuts i subvencions

geliEl Departament de Treball posarà en marxa el mes vinent el programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades dels principals eixos i nuclis de població.

El Consell de Ministres ha donat llum verd, a proposta del Ministeri de Justícia i Interior, a aquest programa que va adreçat als treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació i a les empreses que, a causa de la seva ubicació geogràfica, tenen dificultats per contractar personal. El programa preveu ajuts a les empreses i als treballadors per assumir els costos derivats del pagament d’un salari competitiu i del transport a poblacions allunyades.

Les empreses beneficiàries han d’oferir als treballadors una setmana laboral de 40 hores compatible amb els horaris del transport públic, un contracte inicial indefinit o un contracte determinat de 6 mesos i un segon contracte de durada indefinida, així com un salari fix mínim de 1.100 euros bruts mensuals.

El reglament recull també un supòsit excepcional per feines incompatibles amb l’horari del bus diürn quan el lloc de treball ofert ho justifiqui, en què es pot pagar el cost del transport privat

Els treballadors beneficiaris del programa han de viure en una altra parròquia i a una distància superior a 10 km del lloc de treball ofert, a més de complir amb la resta de requisits exigits als beneficiaris dels altres programes d’ocupació.

Excepcionalment també s’hi inclouen els residents de la parròquia d’Encamp que es desplacin al Pas de la Casa o els residents al Pas de la Casa que es desplacin a una altra localitat per treballar.  

Pel que fa a la ubicació geogràfica de les empreses, el reglament estableix la distància mínima des del centre perquè s’hi pugui acollir. A tall d’exemple, la zona coberta queda establert a partir d’Arinsal, a la CG4 a partir de Xixerella, a la CG3 a partir d’Ansalonga i a la CG2 a partir de Canillo.

La subvenció a l’empresa serà fixa de 150 euros, mentre que en el cas dels treballadors l’ajut es calcula en funció de la distància a la feina, oscil·lant entre els 40 euros mensuals quan la distància és entre 10 i 15 km i els 160 euros quan la distància és superior als 30 km. Així s’ha establert una subvenció anual conjunta màxima de 3.720 euros.

TOTES LES NOTÍCIES