El Govern adjudica obra pública i projectes d’enginyeria per valor de 1.279.000 euros

El Consell de Mininistres ha adjudicat obra pública i diferents projectes d’enginyeria per un import total de 1.279.836 euros. En primer lloc, el Govern ha adjudicat les obres d’arranjament de la carretera general 3 amb la carretera secundària 320 (cruïlla de Sispony), per un import de 343.135 euros, a l’empresa T.P. Unitas. El termini d’execució d’aquests treballs ha quedat fixat en 14 setmanes.

Aquest projecte acaba les obres de millora d’aquesta cruïlla, eixamplant la via secundària i reperfilant la corba de la carretera en aquest indret, amb la finalitat de permetre unes millors condicions de connexió i seguretat.

D’altra banda, el Consell de Ministres ha adjudicat els treballs de seguretat activa a les dependències de la Seu de la Justícia a l’Edifici de les Columnes d’Andorra la Vella. El projecte s’ha adjudicat a l’empresa EMTE per un import de 81.452 euros i un termini d’execució fixat en 11 setmanes.

D’aquesta manera, s’implementarà un sistema de detecció i alarma automàtica d’incendis, un sistema d’intrusió, un sistema de circuit tancat de televisió i la reforma de la instal·lació elèctrica de la planta baixa.

Finalment, el Govern ha adjudicat diferents treballs d’assistència tècnica al departament d’Ordenament Territorial per tal de desenvolupar fins a 19 projectes, per un import global de 855.249 euros (un 7,8% menys respecte l’estimació global de 927.678 euros de la licitació). Els treballs inclouen programes dedicats a la millora de la xarxa de carreteres principals i secundàries, així com altres projectes d’obra pública.

1 comentari

  1. Visca les retallades, ah, aixo depen per qui, diners per obres publiques que no faltin, ja ho pagarem amb els impostos.Para les pensions no, pero para els amiguets, si.

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES