El Govern actualitza les tarifes de responsabilitat de la CASS del transport sanitari

El Govern ha aprovat el decret pel qual s’estableixen les tarifes de responsabilitat del transport sanitari de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) que entrarà en vigor el dia 1 de juny. El decret crea tres noves tarifes de responsabilitat de la CASS per a finançar determinats serveis transport sanitari.

En primer lloc, els serveis de transport sanitari intern efectuats amb ambulància convencional (sense metge), que fins ara eren finançats pel SAAS, tindran una tarifa CASS de 90 euros. Aquest transport és realitzat pel SAAS o pels bombers i en ambdós casos tindrà la mateixa tarifa.

D’altra banda, els serveis de transport sanitaris aeris realitzats amb helicòpter també tindran una tarifa CASS. Aquesta tarifa CASS està destinada a finançar la medicalització que efectua el SAAS i no el cost real del trasllat de l’helicòpter, que és finançat pel Govern. Aquestes tarifes són de 600 euros pel transport sanitari aeri extern i de 300 euros pel transport sanitari aeri intern.

Finalment, el decret també modifica el percentatge de finançament del SUM – es modifica la lletra clau per la de Servei Vital Avançat (SVA) – que passa del 75% al 90%.

En la nova situació, el pacient assumeix el mateix cost independentment de la zona on es trobi per no perjudicar les persones que han de ser traslladades des de punts més allunyats de l’hospital.

El cost pels pacients en relació a la situació actual és el següent:

(*) en funció de la zona. Són tarifes SAAS que no pren en càrrec la CASS

 

Descripció lletra clau

Situació actual

Nova situació

Euros

Cobertura

Cost pacient

Euros

Cobertura

Cost pacient

AC1

Ambulància convencional

70; 110; 160 (*)

90%

7€ ; 11€; 16€

90

90%

9€

TAI

Transport sanitari aeri intern (medicalització)

No hi ha tarifa

300

90%

30€

TSH

Transport sanitari extern amb helicòpter (medicalització)

No hi ha tarifa

600

90%

60€

SUM

SVA

Servei Urgent mèdic

Ambulància servei vital avançat

260

75%

65€

260

90%

26€