El got mig ple: paper i digital

Un dels principals esculls amb què s’ha trobat la nostra realitat tradicional enfrontada a una nova era, és sense cap discussió el de com dur a terme la transició d’un món basat en paper cap a un paradigma en el qual tot serà digitalitzat.

Molts veuen un problema, en canvi altres, davant dels temps de transformació han vist la possibilitat d’aportar noves idees i emprendre aventures abans impossibles.

La primera reacció és la de negar el canvi. Quantes vegades hem assistit a declaracions de por cap al que està succeint? Sorgeixen llavors lleis per preservar sectors que moren per culpa del pitjor agressor, el pas del temps.

En altres ocasions, com en les que tot seguit presentem, descobrim una generació disposada a fer del canvi una bandera insigne.

Una empresa amb seu a Nova York i creada per Ori Lahav rastreja i identifica a la xarxa quins són els continguts més en voga perquè d’aquesta manera els editors puguin adequar la seva informació a la dels clients del seu sector o branca.

Similar a l’anterior proposta trobem Scribt, una signatura recentment adquirida per Outbrain que té l’encant de reconèixer històries rellevants en el ciberespai per allotjar-les en el seu propi portal.

Touchcode no creu en la mort del paper. És per aquest motiu que introdueix codis QR en els llibres per complementar la informació tradicional amb dosis d’innovació.

Finalment en aquesta llista que podria ser infinita, trobem Zite. Es tracta d’una revista de música per iPad que identifica quins són els gustos sonors del lector per acostar d’aquesta manera una informació d’acord amb la seva forma de ser.

En resum, on alguns veuen un mur altre veuen una porta d’èxit.

Per Tecnonews / ACPG – Redacció

TOTES LES NOTÍCIES