El El PS vol donar més protagonisme a l’arbitratge internacional

psEl president del Grup parlamentari socialdemòcrata, David Rios, ha presentat 38 esmenes a la proposició de llei de l’arbitratge, la majoria de les quals busquen adaptar el text al model que estableix la Comissió de les Nacions Unides per al Dret Mercantil Internacional. Els socialdemòcrates han declinat presentar esmenes a la proposició de llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal perquè “DA ha decidit de manera unilateral tirar endavant una llei que limita la gestió pressupostària del govern i comuns a final de legislatura i sense el consens de totes les forces polítiques”

El Grup socialdemòcrata planteja un conjunt de canvis significatius a la proposició de llei de l’arbitratge amb l’objectiu d’adaptar la legislació al model establert per la Comissió de les Nacions Unides per al Dret Mercantil Internacional (CNUDMI). En aquest sentit, els socialdemòcrates troben “sorprenent” la sistemàtica i l’estructura de la llei ja que divideix l’arbitratge nacional i l’internacional però regulant prioritàriament el nacional. En conseqüència, la regulació de l’arbitratge internacional es deixa, en gran mesura, a la simple remissió normativa a allò regulat prèviament sobre l’arbitratge nacional “la qual cosa pot donar lloc a confusions e interpretacions contradictòries”.

Per aquest motiu, el Grup socialdemòcrata considera que no caldria aquesta divisió entre nacional i internacional si s’establissin unes simples especificacions per tal de diferenciar-los. En tot cas, de mantenir-se aquesta divisió, els socialdemòcrates creuen “més aconsellable donar la màxima preponderància i protagonisme a l’arbitratge internacional en vers del nacional, a fi de dotar a la Llei de la major modernitat i amb l’objectiu de complir amb les expectatives de les parts internacionals que s’intenten encoratjar a que resolguin les seves controvèrsies en el Principat d’Andorra, encara que el conflicte que sotmetin sigui extern”.

Un altra de les modificacions que incorpora el Grup socialdemòcrata és que les comunitats de propietaris puguin gaudir igualment de l’agilitat del mateix procediment arbitral ja que la proposició de llei “s’oblida” d’aquests col·lectius quan històricament ha estat habitual que en els estatuts de les societats mercantils o de les comunitats de copropietaris s’hagin inclòs convenis arbitrals.

D’altra banda, una vegada finalitzat el termini per a presentar esmenes a la proposició de llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal (coneguda com a regla d’or), Rios destaca que “nosaltres no hem presentat cap esmena perquè tal com s’ha demostrat, DA ha decidit de manera unilateral tirar endavant una llei que limita la gestió pressupostària del govern i comuns i altres organismes sense el consens de totes les forces polítiques”. A més, el president del Grup socialdemòcrata insisteix que “no estem d’acord en aprovar aquesta llei a final de legislatura i que afecti a un govern i uns comuns futurs” i afegeix: “Nosaltres proposem que s’impulsi un pacte d’estat un cop es constitueixi un nou Consell General i uns nous comuns”.

Text i foto: PS