El desenvolupament infantil

La genètica té un paper important en la velocitat de creixement, la maduresa òssia, l’estatura, etc., però existeixen altres factors (nutrició, clima, malalties…) que determinen el desenvolupament final. En aquest sentit, cal tenir en compte la importància de practicar esport en edats primerenques, ja que repercuteix en l’aspecte afectiu, social i cognitiu dels nens.

• Menors de 5 anys: abans de fer-los practicar un esport, és important ensenyar-los exercicis que afavoreixin el seu desenvolupament psicomotor, perquè vagin adquirint equilibri i coordinació.

• Entre els 6 i els 10 anys: es comencen a desenvolupar l’elasticitat i la força muscular, per això els infants ja es consideren aptes per començar a fer esport.

• Entre els 10 i els 14 anys: a les habilitats anteriors se’ls afegeixen la coordinació, la destresa i la capacitat aeròbica, amb la qual cosa augmenta el ventall d’activitats que poden fer i això els permet definir les seves especialitats.

• Entre els 14 i els 17 anys: abasten la seva força muscular màxima, que convé dirigir a la pràctica d’una especialitat esportiva en particular.

Per Redacció / Tot Sant Cugat