El cribratge del càncer de mama permet detectar 25 casos de 5.018 mamografies realitzades

Amb motiu del Dia mundial contra el càncer de mama que se celebra avui 19 d’octubre, el Ministeri de Salut recorda la importància de la detecció precoç d’aquesta malaltia per garantir més possibilitats de curació. A Andorra, igual que a la resta de països desenvolupats, el càncer de mama és un dels principals problemes de salut pública.

El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama d’Andorra ofereix a les dones d’edats compreses entre 50 i 69 anys, una mamografia de cribratge gratuïta cada dos anys amb l’objectiu final de reduir la mortalitat i la malaltia associada al càncer de mama en les dones d’aquest grup d’edat. Cal assenyalar que el percentatge de participació al programa ha anat augmentant any rere any.

En la darrera ronda (2016-2017) es van enviar 10.471 cartes a dones d’aquest grup d’edat, i es van acabar fent 5.018 mamografies, el que representa una participació del 47,92%. El gener del 2018 es va iniciar la sisena ronda del programa (2018- 2019) i des de l’1 de gener del 2018 fins el 30 de setembre del 2018, s’han realitzat 1.704 mamografies i s’han detectat 3 càncers de mama. El nombre de casos de càncer de mama que s’han detectat en el marc del

Programa de detecció precoç del càncer de mama des del seu inici fins al moment, incloent les dades de la 6a ronda en curs, ha estat de 86.

Les dades procedents del registre de càncer mostren que en les dones el tumor de mama és el que es diagnostica amb més freqü.ncia, 30,9% per al quinquenni 2010-2014. Pel que fa a la mortalitat en dones, la taxa de mortalitat per càncer de mama per aquest mateix període (2010-2014) va ser d’11,9 per 100.000 dones. Mentre que per al període 2012-2016, va ser de 14,1 per 100.000 dones.