El Cos de Banders impulsa més de 1.700 actuacions durant el 2022

Uns banders desenvolupant les seves tasques
Uns banders desenvolupant les seves tasques

El Cos de Banders ha fet balanç de les diverses accions que ha desenvolupat el departament al llarg del 2022, on destaca que durant l’any passat el cos va realitzar un total de 1.711 actuacions. Aquesta xifra representa un increment de prop del 30% respecte les dades assolides el 2021. Així mateix, també s’han incrementat de forma notable el nombre de trucades rebudes per part de la ciutadania assolint la xifra de 2.764 trucades aquest any, assolint la xifra registrada més alta.

Aquestes dades demostren que la població cada vegada té més coneixement i consciència de la tasca que desenvolupa el cos, que té l’objectiu i vocació d’impulsar accions encaminades a la protecció i a la conservació del medi natural al servei de la comunitat.

Analitzant les consultes rebudes, es dibuixa un creixement del 9,5% de trucades rebudes, per la qual cosa s’ha consolidat un grup especialitat en atenció ciutadà. Del total de trucades, el cos ha hagut d’actuar en el 61 % dels casos. Així, els mesos de més demandes es concentren el període estival, concretament entre juny i setembre.

En relació als controls efectuats i als atestats oberts per infraccions de la normativa, destaca una xifra general similar a la registrada l’any passat, el que apunta un seguiment més exhaustiu per part de la ciutadania de les normatives relacionades amb les competències del cos.

D’aquesta manera, i per a la pesca, el nombre de controls efectuats es manté similar a l’any passat amb 644 i una disminució important dels atestats, fins als 7, gràcies a la prevenció realitzada en els llocs més conflictius, principalment acotats intensius de pesca. La totalitat dels atestats s’han acollit a la reducció per conformitat de la sanció, que implica la reducció del 40% de l’import sense haver d’iniciar un procés d’al·legacions.

Pel que fa als controls al tomb de la caça, aquests han incrementat fins arribar a la xifra de 934, a causa també de l’augment de les peces permeses en diferents plans de caça (isard, mufló cabirol), i espècies de caça regulables (porc senglar). Els atestats en aquesta matèria s’han vist augmentats per infraccions lleus, com no retornar les anelles en el període establert. Per aquest motiu, s’ha intensificat també la comunicació amb la FACIP per a divulgar, informar i prevenir possibles infraccions.

En el cas dels atestats per infraccions per a la tinença de gossos perillosos, la memòria anual apunta un increment, després de finalitzar el període d’informació i divulgació dels nous punts contemplats al Reglament sobre la tinença de gossos perillosos i potencialment perillosos que es va aprovar el 2021. La major part de les infraccions estan relacionades amb no portar el morrió degudament posat i anar deslligat. Del total de 48 atestats oberts durant el 2022, 24 (50 %) s’han acollit a la reducció per conformitat.

Així mateix, i referent al conveni signat amb el comú de Sant Julià de Lòria relatiu al control dels vehicles motoritzats al medi natural, s’han realitzat 4 atestats, amb un total de 67 vigilàncies per a la prevenció d’infraccions sobre la normativa

Finalment, i pel que fa als atestats per infraccions al Reglament regulador de les enceses de foc, aquest 2022 s’han registrat un total de 14 denúncies relacionades amb un any amb períodes importants de perill d’incendi a causa de la sequera.Sortides escolars i digitalització

Una de les tasques importants del Cos de Banders és la sensibilització prop de la ciutadania, començat per les edats més petits. Així, durant el 2022 s’han pogut tornar a normalitzar el nombre de sortides amb els escolars de Formació Andorrana dels diferents centres del Principat, prioritzant l’educació en el coneixement i respecte del patrimoni natural amb un total de 809 escolars.

Així mateix, i en la línia encetada els últims anys, durant l’any passat el cos ha treballat en la digitalització de diferents processos amb la finalitat de ser més eficaços en les diferents funcions.

TOTES LES NOTÍCIES