energia

El consum d’energia durant el mes de juliol del 2015 ha estat de 21.274 TEP (tones equivalents de petroli) i de 40.825 MWh (megawatts hora), fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mes de juliol de l’any anterior del +7,2% pel que fa al consum en TEP i del +7,8% pel que fa al consum en MWh.

Quant a les dades acumulades dels darrers dotze mesos, el consum d’energia ha estat de 276.756 TEP i de 552.079 MWh, cosa que comporta una variació percentual positiva respecte al període anterior del +0,1% pel que fa al consum en TEP i del +1,4% pel que fa al consum en MWh.