El consum d’energia es redueix un 5,4%

Durant el mes de desembre, el consum total d’energia s’ha situat en 29.685 TEP (Tones Equivalents de Petroli). En conseqüència, ambdues tendències continuen evolucionant a la baixa; marginalment la mensual (-0,6%) i més significativament la interanual (-5,4%).

En quant l’energia elèctrica, el consum ha estat de 56.593 MW/h (Megawatts per hora), mantenintse estable la tendència mensual i registrant l’interanual un retrocés del -3,2%.

El consum d’energia durant el mes de desembre presenta, en relació al mes anterior, una tendència sensiblement a la baixa (-0,6%). Destacaria, en tot cas, el marginal augment que registra el consum de fuel domèstic (+0,6%).

La tendència interanual se situa en un -5,4% a causa de la davallada del diferencial interanual que presenten les principals fonts energètiques, llevat del cas del gasoil locomoció, que registra un marginal descens (-0,6%): el fuel domèstic davalla un -8,0%, la gasolina un -5,8% i l’electricitat un -3,4%.

El consum d’energia evoluciona en llindars inferiors als dels anys precedents i actualment presenta una tendència baixista.

El consum total d’energia elèctrica durant el mes de desembre es manté estable respecte al mes anterior i torna a presenta un nou retrocés en termes interanuals (-3,2%).

En la tendència mensual la majoria de segments mantenen nivells de consum estables, llevat d’”Estacions d’esquí”, que augmenta un +3,4% respecte al mes de novembre. Dels segments que davallen el consum respecte al mes precedent, només destacaria “Construcció i annexes”, que registra un -2,5%.

En referència a la tendència interanual, destaca el increment de consum en els segments “Enllumenat públic” (+6,8%) i “Usos domèstics” (+2,4%). Tanmateix, la majoria de segments presenten

reduccions del consum en termes interanuals, en general entre lleugeres i moderades i llevat del cas del segment “Estacions d’esquí”, que davalla més significativament, amb un -12,8% interanual. Així, cal apuntar les reduccions dels segments “Construccions i annexes” (-6,3%), “Serveis financers” (-5,8%) i “Indústries” i “Altres serveis” (-2,8% ambdós).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *