El consum d’energia cau un 2,2% al febrer

uns sortidors de carburant
Uns sortidors de carburant. Foto: ARXIU

El consum d’energia en TEP (tonelades equivalents del petroli) durant el mes de febrer ha estat de 20.369 TEP, el que representa una variació percentual negativa del -2,2% respecte al mes de febrer de l’any anterior. Els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte al mateix mes del 2019 són “Gasolina” amb un +14,8% i “Gasoil locomoció” amb un +7,6%. D’altra banda, “Fuel domèstic” amb un -17,4%, “Propà” amb un -14,0% i “Electricitat” amb un -2,4% presenten variacions negatives destacables.

De gener a febrer del 2020 hi ha hagut un consum d’energia en TEP de 44.016, és a dir, un -0,9% respecte al mateix període de l’any 2019. Els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte al mateix període del 2019 són: “Gasolina” amb un +10,6% i “Gasoil locomoció” amb un +4,1%. Per contra, “Fuel domèstic”, amb un -7,8%, “Propà”, amb un -7,5% i “Electricitat”, amb un -2,4%, presenten variacions negatives.

Pel que fa a les dades acumulades en els darrers 12 mesos, el consum d’energia ha estat de 217.820 TEP, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mateix període anterior del -2,3%. Els grups que presenten variacions positives respecte al mateix període anterior són “Gasolina” amb un +7,4%. En canvi, “Fuel domèstic” amb un -7,4%, “Gasoil locomoció” amb un -2,7%, “Propà” amb un -1,5% i “Electricitat” amb un -1,1% presenten variacions negatives destacables.

 

ENERGIA ELÈCTRICA
El consum d’energia elèctrica durant el mes de febrer ha estat de 54.368 MWh, és a dir, una variació percentual negativa del -2,4% respecte al mes de febrer de l’any anterior. De gener a febrer del 2020 hi ha hagut un consum d’energia elèctrica de 118.324 MWh, és a dir, un -2,4% respecte al mateix període de l’any 2019.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, el consum ha estat de 552.595 MWh, el que equival a una variació percentual negativa del -1,1% respecte al mateix període anterior.

 

DADES AJUSTADES
El consum d’energia en TEP amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, presenta en els darrers dos mesos una lleugera tendència a la baixa, situant-se en un -0,2%.

TOTES LES NOTÍCIES